Tag Archives: state language

V. Shpak Ukrainian Book Printing on the Turn of the Millennium

В статті проаналізовано стан книговидання незалежної України. По- казано хронологічні етапи розвитку книговидавничої справи в її тематич- ному, мовному і регіональному аспектах. Зроблено спробу узагальнити роз- виток книговидання України, з’ясувати його основні проблеми та шляхи їх подолання. Ключові слова: книга, … Continue reading

Posted in History Pages №36 | Tagged , , , , | Comments Off on V. Shpak Ukrainian Book Printing on the Turn of the Millennium