Tag Archives: historiography

V. Kapeliushnyi, R. Konta Ivan Franko’s Etnology Work in Shevchenko Scientific Society of Lviv: pre-Soviet Historiography

DOI: 10.20535/2307-5244.49.2019.189534 Taras Shevchenko National University of Kyiv The article covers the early 20th-century pre-Soviet historiography of Ivan Franko’s ethnological work within Shevchenko Scientific Society in Lviv (NTSh). At this time, he elaborated basic approaches to assessing the scientific heritage … Continue reading

Posted in History Pages №49 | Tagged , , , , | Comments Off on V. Kapeliushnyi, R. Konta Ivan Franko’s Etnology Work in Shevchenko Scientific Society of Lviv: pre-Soviet Historiography

O. Pylypenko Historiography of University Education in the Dnieper Ukraine in the First Half of the 19th Cent.

DOI: 10.20535/2307-5244.47.2019.158273 National Food Technologies University (Kyiv) The article is devoted to the historiography of the establishing of university education in the Dnieper Ukraine in the first half of the 19th century. The author made a periodization the of historiography … Continue reading

Posted in History Pages №47 | Tagged , , , , | Comments Off on O. Pylypenko Historiography of University Education in the Dnieper Ukraine in the First Half of the 19th Cent.

V. Medvid International Technical Assistance as the One of the Ways of International Cooperation of Ukraine (1992–2014): Historiography

DOI: 10.20535/2307-5244.44.2017.105465 Institute of History of Ukraine National Academy of Ukraine The article deals with the concept of «international technical assistance» and its implementation in Ukraine, the main directions of international cooperation, and the impact of the ITA on the … Continue reading

Posted in History Pages №44 | Tagged , , , , , , , | Comments Off on V. Medvid International Technical Assistance as the One of the Ways of International Cooperation of Ukraine (1992–2014): Historiography

O. Makhno, V. Ostashkina Chornobyl Nuclear Disaster: Causes, Consequences, Conceptualization, Conclusions (Selected Scientific Works Publised in 2014–2016)

Historiography, Criticism, Bibliography 42_20_Makhno

Posted in History Pages №42 | Tagged , , | Comments Off on O. Makhno, V. Ostashkina Chornobyl Nuclear Disaster: Causes, Consequences, Conceptualization, Conclusions (Selected Scientific Works Publised in 2014–2016)

T. Shevchuk Problems of Scientists and Engineers Training in the Magazine «Питання історії науки і техніки»

Historiography, Criticism, Bibliography 42_19_Shevchuk

Posted in History Pages №42 | Tagged , , | Comments Off on T. Shevchuk Problems of Scientists and Engineers Training in the Magazine «Питання історії науки і техніки»

S. Kostylieva Overcoming of Mental Structure Boundaries

Historiography, Criticism, Bibliography 42_18_Kostylieva

Posted in History Pages №42 | Tagged , , | Comments Off on S. Kostylieva Overcoming of Mental Structure Boundaries

S. Kostylieva A Modern Academic Look is to the Phenomenon of Ukrainian Integral Nationalism

National Technical University of Ukraine «Kyiv Polytechnic Institute» Historiography, criticism and bibliography 41_16_Kostylieva

Posted in History Pages №41 | Tagged , , | Comments Off on S. Kostylieva A Modern Academic Look is to the Phenomenon of Ukrainian Integral Nationalism

M. Stepanova About the Modern Historiography of the Pre-Revolutionary Period of Kiev Polytechnic Institute

National Technical University of Ukraine «Kyiv Polytechnic Institute» In this paper the problem of coverage of the Kiev Polytechnic Institute in prerevolutionary period in the recent period historiography. The problem of the origin and highlight the main achievements of the … Continue reading

Posted in History Pages №41 | Tagged , , , , | Comments Off on M. Stepanova About the Modern Historiography of the Pre-Revolutionary Period of Kiev Polytechnic Institute

A. Medvedovska To the Question about Contemporary Ukrainian Historiography of Holocaust

У статті подано коротку характеристику розвитку студій з історії Голокосту в Україні протягом першого десятиріччя ХХІ ст., виокремлено певні проблемно-тематичні напрямки та сюжети, висвітлення яких домінує в сучасній українській історіографії. Також проведено узагальнювальний огляд основних наукових праць, які з’явились у … Continue reading

Posted in Archive, History Pages №35 | Tagged , | Comments Off on A. Medvedovska To the Question about Contemporary Ukrainian Historiography of Holocaust

S. Lysenko The Dialogue of Cultures and Problem of Ukrainian Eurasianism in Modern Ukrainian Historiography

В статті розглядаються передумови формування сучасної української історіографії проблеми діалогу культур та українського євразійства. Аналізуються погляди на те, що слід розуміти під Заходом і Сходом, під діалогом культур та проблемою українського євразійства. Виділяються основні концепції діалогу й напрямки в оцінках … Continue reading

Posted in Archive, History Pages №35 | Tagged , , , , | Comments Off on S. Lysenko The Dialogue of Cultures and Problem of Ukrainian Eurasianism in Modern Ukrainian Historiography

Zh. Kulyk Оlena Teliha: Shows of Life and Activities of the Person in the Works of Researchers

В статті зроблено огляд наукової літератури, присвяченої життю, діяльності і творчості поетеси Олени Теліги. Особлива увага надається роботам її друзів і знайомих. Ключові слова: історіографія; Олена Теліга; Олег Жданович; література; періодика. This article reviews the scientific literature about the life, … Continue reading

Posted in Archive, History Pages №37 | Tagged , , , , | Comments Off on Zh. Kulyk Оlena Teliha: Shows of Life and Activities of the Person in the Works of Researchers

Iu. Levchenko Features of Realization of Occupation Politics are in AdministrativeTerritorial Units of Ukraine in 1941–1944: Historiography

У статті проаналізовано наукові дослідження з проблеми окупаційного режиму в Україні 1941–1944 рр., що вийшли у світ за роки незалежності. Вперше зроблена спроба виокремити наукові праці, в яких простежуються особливості здійснення окупаційної політики в окремих окупаційних адміністративно-територіальних одиницях. Ключові слова: … Continue reading

Posted in Archive, History Pages №38 | Tagged , , , , , , | Comments Off on Iu. Levchenko Features of Realization of Occupation Politics are in AdministrativeTerritorial Units of Ukraine in 1941–1944: Historiography

I. Perga Overview of Historiography on the Topic of Socio-Political Development of Ukrainians in Kholm and Podlasie Regions in 1918–1939

У статті здійснено огляд літератури і джерел з наукової проблеми суспільно-політичного розвитку Холмщини і Підляшшя міжвоєнного періоду. Ключові слова: історіографія; архівні матеріали; Україна; Польща; Холмщина; Підляшшя; національна меншина. In this article overview of historiography and archive materials on the topic … Continue reading

Posted in Archive, History Pages №40 | Tagged , , , , | Comments Off on I. Perga Overview of Historiography on the Topic of Socio-Political Development of Ukrainians in Kholm and Podlasie Regions in 1918–1939