Category Archives: History Pages №36

History Pages №36

L. Lanovyuk Famous Names: First Deans of Agricultural Department of Kiev Polytechnic Institute

У статті висвітлено життєвий шлях перших керівників сільськогосподарського відділення Київського політехнічного інституту. Ключові слова: сільськогосподарське відділення, Київський політехнічний інститут, декан, М. П. Чирвинський, К. Г. Шіндлер, П. Р. Сльозкін. The biographies of the first leaders of agricultural department of the … Continue reading

Posted in Archive, History Pages №36 | Tagged , , , , , | Comments Off on L. Lanovyuk Famous Names: First Deans of Agricultural Department of Kiev Polytechnic Institute

I. Zenych Organization of Elections to Russian Constituent Assembly in Kyiv Region

У статті аналізуються основні складові підготовки виборів до Всеросійських Установчих зборів у Київській губернії. Ключові слова: виборча комісія, Всеросійські Установчі збори, Київська губернія. The aim of this paper is to show the main stages in the Russian Constituent Assembly election … Continue reading

Posted in Archive, History Pages №36 | Tagged , , | Comments Off on I. Zenych Organization of Elections to Russian Constituent Assembly in Kyiv Region

V. Popov Urban Dwellers of Ukraine During the Change of Political Powers in 1917–1920

У пропонованій статті розглядається необхідність життєзабезпечення, коли бракувало яких-небудь державних структур. Визначаються основні особливості повсякденної поведінки городян, аналізується вплив конкретно-історичної обстановки на соціальні процеси. Ключові слова: міста України, національно-демократична революція, самостійне життєзабезпечення, професійні спілки, соціальна самоорганізація, будинкова охорона. This article … Continue reading

Posted in Archive, History Pages №36 | Tagged , , , , , | Comments Off on V. Popov Urban Dwellers of Ukraine During the Change of Political Powers in 1917–1920

V. Kushnir The Outstanding Scientist Mykola Boholiubov

У статті, що пропонується, віддзеркалено життєвий і творчий шлях видатного вченого Миколи Миколайовича Боголюбова. Ключові слова: фізика, математика, механіка, видатний учений. The followed article depicts the life story and creative path of the outstanding scientist in branch of physics, mathematics … Continue reading

Posted in Archive, History Pages №36 | Tagged , , , | Comments Off on V. Kushnir The Outstanding Scientist Mykola Boholiubov