Daily Archives: October 19, 2015

A. Pohorielov New Book on the Current Theme of the Second World War

[Гриневич В. Неприборкане різноголосся: Друга світова війна і суспіль- но-політичні настрої в Україні, 1939 — червень 1941 рр. / Гриневич В. — Київ — Дніпропетровськ : Ліра, 2012. — 508 с.]. 36_24_Pogorel

Posted in History Pages №36 | Comments Off on A. Pohorielov New Book on the Current Theme of the Second World War

S. Kostylieva About the Ukrainian Philanthropists Time of the Great Famine of 1932–1933

[Людяність у нелюдяний час / Упор. В. С. Тіліщак, В. М. Яременко. — Львів : Часопис, 2013. — 236 с.]. 36_23_Kostylieva

Posted in History Pages №36 | Comments Off on S. Kostylieva About the Ukrainian Philanthropists Time of the Great Famine of 1932–1933

I. Shchupak The Book Is About the Unknown Famine of 1928–1929

[Гриневич Людмила. Голод 1928–1929 рр. у Радянській Україні: моно гра- фія. — К. : Інститут історії України НАН України, 2013. — 435 с.]. 36_22_Shupak

Posted in History Pages №36 | Comments Off on I. Shchupak The Book Is About the Unknown Famine of 1928–1929

V. Shpak Ukrainian Book Printing on the Turn of the Millennium

В статті проаналізовано стан книговидання незалежної України. По- казано хронологічні етапи розвитку книговидавничої справи в її тематич- ному, мовному і регіональному аспектах. Зроблено спробу узагальнити роз- виток книговидання України, з’ясувати його основні проблеми та шляхи їх подолання. Ключові слова: книга, … Continue reading

Posted in History Pages №36 | Tagged , , , , | Comments Off on V. Shpak Ukrainian Book Printing on the Turn of the Millennium

K. Sosnina Children’s Excursions in the Ussr in the End of 1920’s — Early 1930’s. (on the Matherials from Kyiv Suburbs)

В статті окреслено основні риси організації дитячих екскурсій в контексті розвитку туристичної справи у СРСР напринкінці 1920-х — початку 1930-х рр. Ключові слова: екскурсійна справа, позашкільна освіта. The paper outlines the main features of children’s excursions in the context of … Continue reading

Posted in Archive, History Pages №36 | Tagged , | Comments Off on K. Sosnina Children’s Excursions in the Ussr in the End of 1920’s — Early 1930’s. (on the Matherials from Kyiv Suburbs)

L. Hrynevych Ukrainian Famine 1928–1929 as a Consequence of the Faminogenic Policy of the Soviet Government

У статті аналізуються причини і наслідки українського голоду 1928–1929 рр. Автор обгрунтовує висновок про те, що хоча цей голод і відбувався на тлі недородів, головною його причиною стала голодотворна політика радянської влади. Ключові слова: український голод 1928–1929 рр., радянська голодотворна … Continue reading

Posted in Archive, History Pages №36 | Tagged , | Comments Off on L. Hrynevych Ukrainian Famine 1928–1929 as a Consequence of the Faminogenic Policy of the Soviet Government

Iu. Korohodskyi Famine in the Jewish Agricultural Colonies in Ukraine (1932–1933): Historiography of Problem

Статтю присвячено аналізу вивчення Голодомору 1932–1933 рр. у єврейських землеробських колоніях півдня України. Ключові слова: землеробські колонії, Голодомор, євреї, сільське господарство, геноцид. The article is devoted to the analysis of study of events of Holodomor (1932–1933) in the Jewish agricultural … Continue reading

Posted in Archive, History Pages №36 | Tagged , , , , | Comments Off on Iu. Korohodskyi Famine in the Jewish Agricultural Colonies in Ukraine (1932–1933): Historiography of Problem

Sh. Ramazanov, L. Ihnatova Reasons for the Defeat of the Red Army in the Early Period of World War II

У статті розглядаються причини поразки Червоної Армії в перші дні Великої Вітчизняної війни. Аналізуються дії Наркомату оборони та Генерального штабу, а також самого Й. Сталіна напередодні та на початку Другої Світової війни щодо підготовки СРСР до війни. Ключові слова: Червона … Continue reading

Posted in Archive, History Pages №36 | Tagged , , , | Comments Off on Sh. Ramazanov, L. Ihnatova Reasons for the Defeat of the Red Army in the Early Period of World War II

O. Kostiuchok Activities of Sofia Reserve During Nazi Occupation (1941–1943)

Статтю присвячено проблематиці діяльності Софійського заповідника в роки нацистської окупації. Ключові слова: Софійський заповідник, нацистська окупація (1941–1943 рр.), пам’ятка. The article is focused on a range of problems regarding activities of Sofia reserve during Nazi occupation, in particular to issues … Continue reading

Posted in Archive, History Pages №36 | Tagged , , | Comments Off on O. Kostiuchok Activities of Sofia Reserve During Nazi Occupation (1941–1943)

A. Kurianovich The Example of Electoral Campaign to the XII Supreme Council in Belorus in 1990

В статье анализируются изменения в избирательном законодательстве, затрагивается проблема парламентского представительства от общественных организаций и другие вопросы при подготовке и проведении выборов в Верховный Совет Белорусской ССР XII созыва. Ключевые слова: выборы, парламент, избиратель, программа, агитация, кандидат, депутат. On the … Continue reading

Posted in Archive, History Pages №36 | Tagged , , , , , , | Comments Off on A. Kurianovich The Example of Electoral Campaign to the XII Supreme Council in Belorus in 1990

A. Lykholat Trends of the Development of Scientific and Technological Sphere in Contemporary Ukraine

Розкрито об’єктивну необхідність і шляхи ринкової трансформації науково-технічного потенціалу після здобуття незалежності. Ключові слова: науковий потенціал, інновації, критерії ефективності, наукові дослідження, інтеграція. The objective necessity and the ways of market transformation of scientific and technological potential, which was inherited in … Continue reading

Posted in Archive, History Pages №36 | Tagged , , , , | Comments Off on A. Lykholat Trends of the Development of Scientific and Technological Sphere in Contemporary Ukraine

S. Lysenko Nature of the Lithuanian-Russian State System in Modern Textbooks and Manuals on History of Ukraine for Higher School

В статті поставлено за мету визначити, як подається природа литовсько-руської державності у період існування Великого Князівства Литовського, Руського і Жемайтійського в підручниках та навчальних посібниках для вищої школи України (виданих у період незалежності). Ключові слова: Литовсько-Руська держава, державність, підручник, посібник, … Continue reading

Posted in Archive, History Pages №36 | Tagged , , , | Comments Off on S. Lysenko Nature of the Lithuanian-Russian State System in Modern Textbooks and Manuals on History of Ukraine for Higher School

S. Boieva Basic Trends in Progress of Fine Art in Contemporary Ukraine

У статті особлива увага приділяється державній підтримці вільного розвитку всіх стилів та жанрів українського образотворчого мистецтва, його широкій популяризації шляхом використання в усіх регіонах України, групових або персональних виставок в умовах незалежної держави. Ключові слова: образотворче мистецтво, Україна, галереї, культурні … Continue reading

Posted in Archive, History Pages №36 | Tagged , , | Comments Off on S. Boieva Basic Trends in Progress of Fine Art in Contemporary Ukraine

A. Makhinko The Formation of Subject-Orinted Instruction in General High Schools of Ukraine: Problems and Prospect

У статті висвітлюється становлення профільної освіти у загальноосвітній школі сучасної України. Ключові слова: незалежна Україна, реформа освіти, загальноосвітня школа, профільна освіта. This article provides an overview of the profession-oriented teaching in the general high school. The author sees this process … Continue reading

Posted in Archive, History Pages №36 | Tagged , , , | Comments Off on A. Makhinko The Formation of Subject-Orinted Instruction in General High Schools of Ukraine: Problems and Prospect

O. Makhno Ukraine’s Nuclear Disarmament and Promotion of Its International Positive Image

У статті висвітлюється ядерне роззброєння України, аналізується добровільна відмова від ядерного потенціалу, розглядаються сучасні погляди на необхідність повернути Україні статус ядерної держави. Ключові слова: Україна, ядерне роззброєння, ядерна зброя, денуклеаризація, імідж держави. The article highlights the process of nuclear disarmament … Continue reading

Posted in Archive, History Pages №36 | Tagged , | Comments Off on O. Makhno Ukraine’s Nuclear Disarmament and Promotion of Its International Positive Image

V. Tkachuk Fixed and Unfixed Representations of Cyrillic Headings in Printed and Handwritten Liturgical Texts of the Kyivan Metropole in 16th–17 th ct.

Статтю присвячено виявленню факторів, які впливали на фіксацію літургійних текстів у служебниках Київської митрополії XVI–XVII ст. Ключові слова: Київська митрополія (XVI–XVII ст.), літургійні рубрики, Служебник, Літургія. This article examins factors that influenced fixation of liturgical texts in church books («sluzhebnyky») … Continue reading

Posted in Archive, History Pages №36 | Tagged , , , | Comments Off on V. Tkachuk Fixed and Unfixed Representations of Cyrillic Headings in Printed and Handwritten Liturgical Texts of the Kyivan Metropole in 16th–17 th ct.

V. Iehorov The Problem of the Ukrainian Language in the Folk Education and The Issue of Progress in Ukrainian and Russian Journalism in the 1860’s — 1880’s.

Розглядається зміст ідейно-публіцистичної боротьби українофілів та великодержавних кіл Російської імперії навколо запровадження української мови в початкову освіту українського народу в 60–80-ті рр. XIX ст. Ключові слова: українська мова, «общерусский культурный язык», просвіта, прогрес, українська публіцистика, російська публіцистика, українофіли. This article … Continue reading

Posted in Archive, History Pages №36 | Tagged , , , , , , | Comments Off on V. Iehorov The Problem of the Ukrainian Language in the Folk Education and The Issue of Progress in Ukrainian and Russian Journalism in the 1860’s — 1880’s.

О. Sazhok Activities of Shepetivka Archangel-Michael Fraternity Library in 1890s

У статті на основі історичних джерел і наукової літератури розглянуто становлення та розвиток бібліотек Архангело-Михайлівського церковного православного братства у містечку Шепетівка Заславського повіту Волинської губернії наприкінці ХІХ ст. Ключові слова: Шепетівка, церковне православне братство, бібліотеки, бібліотечний фонд, читачі, культурно-просвітницька робота. … Continue reading

Posted in Archive, History Pages №36 | Tagged , , , , , | Comments Off on О. Sazhok Activities of Shepetivka Archangel-Michael Fraternity Library in 1890s

A. Smyshliak Church Music and Choir Liturgical Singing of the Last Quarter of XIX Century in Representations of Their Contemporaries (Based on Letters of Petr Chaikowskiy)

В статті церковно-хорове мистецтво та виконавство останньої чверті ХІХ ст. проаналізовано з погляду його оцінки в епістолярній спадщині П. І. Чайковського. Ключові слова: П. І. Чайковський, церковно-хорове мистецтво, соціальна історія. This article analises liturgical singing of the last quarter of … Continue reading

Posted in Archive, History Pages №36 | Tagged , , | Comments Off on A. Smyshliak Church Music and Choir Liturgical Singing of the Last Quarter of XIX Century in Representations of Their Contemporaries (Based on Letters of Petr Chaikowskiy)

O. Malyuta Formation of the Ukrainian Scientific and Technical Terminology in Western-Ukrainian lands of Austro-Hungarian Empire in the XIX — early XX century.

У статті висвітлюється впорядкування української наукової природничо-технічної термінології під час національного відродження на західноукраїнських землях у XIX — на початку XX ст. Ключові слова: українська наукова термінологія, природничо-технічна терміносистема, літературна мова, українське національне відродження. The main purpose of this article … Continue reading

Posted in Archive, History Pages №36 | Tagged , , , | Comments Off on O. Malyuta Formation of the Ukrainian Scientific and Technical Terminology in Western-Ukrainian lands of Austro-Hungarian Empire in the XIX — early XX century.

L. Lanovyuk Famous Names: First Deans of Agricultural Department of Kiev Polytechnic Institute

У статті висвітлено життєвий шлях перших керівників сільськогосподарського відділення Київського політехнічного інституту. Ключові слова: сільськогосподарське відділення, Київський політехнічний інститут, декан, М. П. Чирвинський, К. Г. Шіндлер, П. Р. Сльозкін. The biographies of the first leaders of agricultural department of the … Continue reading

Posted in Archive, History Pages №36 | Tagged , , , , , | Comments Off on L. Lanovyuk Famous Names: First Deans of Agricultural Department of Kiev Polytechnic Institute

I. Zenych Organization of Elections to Russian Constituent Assembly in Kyiv Region

У статті аналізуються основні складові підготовки виборів до Всеросійських Установчих зборів у Київській губернії. Ключові слова: виборча комісія, Всеросійські Установчі збори, Київська губернія. The aim of this paper is to show the main stages in the Russian Constituent Assembly election … Continue reading

Posted in Archive, History Pages №36 | Tagged , , | Comments Off on I. Zenych Organization of Elections to Russian Constituent Assembly in Kyiv Region

V. Popov Urban Dwellers of Ukraine During the Change of Political Powers in 1917–1920

У пропонованій статті розглядається необхідність життєзабезпечення, коли бракувало яких-небудь державних структур. Визначаються основні особливості повсякденної поведінки городян, аналізується вплив конкретно-історичної обстановки на соціальні процеси. Ключові слова: міста України, національно-демократична революція, самостійне життєзабезпечення, професійні спілки, соціальна самоорганізація, будинкова охорона. This article … Continue reading

Posted in Archive, History Pages №36 | Tagged , , , , , | Comments Off on V. Popov Urban Dwellers of Ukraine During the Change of Political Powers in 1917–1920

V. Kushnir The Outstanding Scientist Mykola Boholiubov

У статті, що пропонується, віддзеркалено життєвий і творчий шлях видатного вченого Миколи Миколайовича Боголюбова. Ключові слова: фізика, математика, механіка, видатний учений. The followed article depicts the life story and creative path of the outstanding scientist in branch of physics, mathematics … Continue reading

Posted in Archive, History Pages №36 | Tagged , , , | Comments Off on V. Kushnir The Outstanding Scientist Mykola Boholiubov

V. Ermolenko Grate Industrial Capital: a New Look at the New Ssocial Phenomena

[Головко В. Українські фінансово-промислові групи в модернізаційних процесах / Головко В. — К. : Інститут історії України, 2012. — 416 с.]. 37_19_Ermolenko

Posted in History Pages №37 | Comments Off on V. Ermolenko Grate Industrial Capital: a New Look at the New Ssocial Phenomena

S. Kostylieva Fundamental Work on the Experience and Perspectives of the Territorial Organization Improvement of the Ukrainian Lands

[Верменич Я. В. Адміністративно-територіальний устрій України: ево- люція, сучасний стан, проблеми реформування. У 2-х ч. / Верменич Я. В. — К. : Інститут історії України НАН України, 2009. — Ч. 1. — 364 с. ; Ч. 2. — 369 с.]. … Continue reading

Posted in History Pages №37 | Comments Off on S. Kostylieva Fundamental Work on the Experience and Perspectives of the Territorial Organization Improvement of the Ukrainian Lands

O. Labur Memoirs of Zhynviddil’s Members as Source to Research Study of the «Women’s Liberation» in Soviet Ukraine in 1920’s

Проаналізовано мемуари представниць жінвідділівських підрозділів більшовицької партії в Україні у 1920-тих рр. Ключові слова: жінвідділи; жіночі мемуари; історичне джерело; ≪розкріпачення≫ жінок; Радянська Україна; 1920–1930-ті рр.; інформаційний потенціал; репрезентативність джерел. The Memoirs of zhynviddil’s (zhynviddil — unit of communist party of … Continue reading

Posted in Archive, History Pages №37 | Tagged , , , , , , , | Comments Off on O. Labur Memoirs of Zhynviddil’s Members as Source to Research Study of the «Women’s Liberation» in Soviet Ukraine in 1920’s

Zh. Kulyk Оlena Teliha: Shows of Life and Activities of the Person in the Works of Researchers

В статті зроблено огляд наукової літератури, присвяченої життю, діяльності і творчості поетеси Олени Теліги. Особлива увага надається роботам її друзів і знайомих. Ключові слова: історіографія; Олена Теліга; Олег Жданович; література; періодика. This article reviews the scientific literature about the life, … Continue reading

Posted in Archive, History Pages №37 | Tagged , , , , | Comments Off on Zh. Kulyk Оlena Teliha: Shows of Life and Activities of the Person in the Works of Researchers

A. Kurianovich Supreme Council as a Parliamentary Form in Belarus (1938–1996)

У статті представлено огляд етапів розвитку Верховної Ради Білорусі впродовж 1938–1996 рр., проаналізовано її еволюцію від парламенту радянського типу до класичного законодавчого і представницького органу. Ключові слова: парламент; президент; представництво; вибори; партія; фракція. In article the review of stages of … Continue reading

Posted in Archive, History Pages №37 | Tagged , , , , , | Comments Off on A. Kurianovich Supreme Council as a Parliamentary Form in Belarus (1938–1996)

L. Bortnyk The Features of Cooperation Between Border Protection Corps and State Authorities on the Territory of Volhynian Voivodeship (1924–1939)

У статті проаналізовано особливості співпраці Корпусу охорони прикордоння (КОП) із державними органами на території Волинського воєводства. Ключові слова: Корпус охорони прикордоння; співпраця; охорона державного кордону; органи державної адміністрації; Державна поліція. The features of cooperation between Border Protection Corps (BPC) and … Continue reading

Posted in Archive, History Pages №37 | Tagged , , , , | Comments Off on L. Bortnyk The Features of Cooperation Between Border Protection Corps and State Authorities on the Territory of Volhynian Voivodeship (1924–1939)