Архів позначки: кафедра історії

В. Ю. Бузань ІСТОРІЯ ФІНЛЯНДІЇ ОЧИМА СТУДЕНТІВ КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО

ХРОНІКА НАУКОВОГО ЖИТТЯ Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського У статті розповідається про проведення в КПІ ім. Ігоря Сікорського студентського семінару, присвяченого українсько-фінським відносинам про- тягом 1918–1921 рр. Висвітлено організацію зазначеного заходу та окрес- лено основну тематику зроблених на семінарі … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №47 | Позначки: , , , , | Comments Off on В. Ю. Бузань ІСТОРІЯ ФІНЛЯНДІЇ ОЧИМА СТУДЕНТІВ КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО

Концепція видання

До збірника увійшли наукові розвідки, присвячені малодослідженим проблемам громадсько-політичного, соціально-економічного, культурного і релігійного життя українського народу. Головна мета видання: сприяння розвитку української історичної науки та впровадження її досягнень у навчальний процес з підготовки висококваліфікованих істориків. Основні завдання: – відображення результатів … Продовження

Опубліковано в категорії: Про нас | Позначки: , , , | Залишити коментар

Історія видання

«СТОРІНКИ ІСТОРІЇ. ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ»: ТРИВАЛИЙ ШЛЯХ ДО ВИЗНАННЯ У величезному масиві різноманітної за типологічними рисами вітчизняної періодики гідне місце посідає наукова, зокрема вузівська, періодика як важливий елемент науково-педагогічної комунікації й ефективний засіб інтеграції освітян-науковців у світовий науковий простір. Журнали … Продовження

Опубліковано в категорії: Про нас | Позначки: , , , , , | Залишити коментар

Основні відомості

СТОРІНКИ ІСТОРІЇ: ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ Рік заснування: 1989 Періодичність: Двічі на рік Проблематика: Історія України, Історія української культури, Історія науки і техніки ISSN (print): № 2307-5244 ISSN (online): № 2411-0647 Наукометричні бази: DOAJ EBSCO IndexCopernicus Web of Science Свідоцтво про державну … Продовження

Опубліковано в категорії: Про нас | Позначки: , , , , , , , | Залишити коментар

Боєва С.Ю. КАФЕДРА ІСТОРІЇ НТУУ «КПІ»: ЛЮДИ, ФАКТИ, ПОДІЇ (ПІСЛЯВОЄННИЙ ПЕРІОД – ДО СЕРЕДИНИ 80-Х РОКІВ ХХ СТ.)

Дана стаття – одна з перших спроб звернутися до витоків кафедри, на основі архівних матеріалів НТУУ «КПІ» висвітлити її діяльність та внесок її викладачів у розвиток історичної науки в Україні та виховання студентськоїмолоді в післявоєнний період. This article is one … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №27 | Позначки: , | Comments Off on Боєва С.Ю. КАФЕДРА ІСТОРІЇ НТУУ «КПІ»: ЛЮДИ, ФАКТИ, ПОДІЇ (ПІСЛЯВОЄННИЙ ПЕРІОД – ДО СЕРЕДИНИ 80-Х РОКІВ ХХ СТ.)