Архів категорії: Сторінки Історії №51

Т. П. Аністратенко РАДЯНСЬКІ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ДОКТРИНИ ТРУМЕНА 1947 Р.

DOI: 10.20535/2307-5244.51.2020.220185 Київський національний університет імені Тараса Шевченка Предметом дослідження є доктрина Гаррі Трумена 1947 р., її оцінка та інтерпретація серед істориків доби СРСР. Основною метою статті є визначення за їхніми роботами еволюції поглядів щодо характеристики доктрини. В статті проаналізовано … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №51 | Comments Off on Т. П. Аністратенко РАДЯНСЬКІ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ДОКТРИНИ ТРУМЕНА 1947 Р.

Д. В. Вєдєнєєв, С. П.Сегеда ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНСПІРАТИВНОСТІ В ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛІСТИЧНОГО ПІДПІЛЛЯ В ЗАХІДНІЙ УКРАЇНІ (1945 — СЕРЕДИНА 1950-Х РР.)

DOI: 10.20535/2307-5244.51.2020.220184 Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв Національний університет оборони України ім. Івана Черняховського В статті висвітлюються засади та організаційний механізм забезпечення конспіративності та захисту службової таємниці в мережі підпілля Організації Українських Націоналістів (ОУН) у ході збройного конфлікту … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №51 | Comments Off on Д. В. Вєдєнєєв, С. П.Сегеда ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНСПІРАТИВНОСТІ В ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛІСТИЧНОГО ПІДПІЛЛЯ В ЗАХІДНІЙ УКРАЇНІ (1945 — СЕРЕДИНА 1950-Х РР.)

М. С. Вороніна, О. В. Лабур «ПІДВОДНЕ КАМІННЯ» БІЛЬШОВИЗАЦІЇ / РАДЯНІЗАЦІЇ ЖІНОЦТВА ОЛЕКСАНДРІВСЬКОГО ПОВІТУ (ЗАПОРІЖЖЯ) У 1900–1920-Х РР.

DOI: 10.20535/2307-5244.51.2020.220183 Харківський національний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського Статтю присвячено вивченню гендерної ситуації, що склалася у 1900- 1920-х рр. на Запоріжжі. Використання теорій гендеру та ментальності дало змогу виявити приховані й непередбачені … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №51 | Comments Off on М. С. Вороніна, О. В. Лабур «ПІДВОДНЕ КАМІННЯ» БІЛЬШОВИЗАЦІЇ / РАДЯНІЗАЦІЇ ЖІНОЦТВА ОЛЕКСАНДРІВСЬКОГО ПОВІТУ (ЗАПОРІЖЖЯ) У 1900–1920-Х РР.

І. А. Кравченко «ЯКИЙ МУЗЕЙ ПОТРІБЕН КИЄВУ?» (ДИСКУСІЇ НАВКОЛО КОНЦЕПЦІЇ СТВОРЕННЯ ПЕРШОГО ПУБЛІЧНОГО МУЗЕЮ М. КИЄВА)

DOI: 10.20535/2307-5244.51.2020.220182 Київський національний університет імені Тараса Шевченка Статтю присвячено дискусіям навколо концепції створення Київського Художньо-промислового і Наукового музею кінця ХІХ — початку ХХ ст. На основі аналізу опублікованих і неопублікованих джерел висвітлюються по- гляди представників київської громадськості на те, … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №51 | Comments Off on І. А. Кравченко «ЯКИЙ МУЗЕЙ ПОТРІБЕН КИЄВУ?» (ДИСКУСІЇ НАВКОЛО КОНЦЕПЦІЇ СТВОРЕННЯ ПЕРШОГО ПУБЛІЧНОГО МУЗЕЮ М. КИЄВА)

Н. М. Петренко ВЧИТЕЛІ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ СУМЩИНИ 1920-Х — ПОЧАТКУ 1930-Х РР.: ПРОСОПОГРАФІЧНИЙ ПОРТРЕТ

DOI: 10.20535/2307-5244.51.2020.220181 Глухівський національний педагогічний університет ім. О. Довженка Автор статті на основі наукової літератури та документів Держав- ного архіву Сумської обл. створила просопографічний портрет учителя початкової освіти дорослих на Сумщині 1920-х — початку 1930-х рр. До- кументальною базою дослідження … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №51 | Comments Off on Н. М. Петренко ВЧИТЕЛІ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ СУМЩИНИ 1920-Х — ПОЧАТКУ 1930-Х РР.: ПРОСОПОГРАФІЧНИЙ ПОРТРЕТ

І. М. Лебедєва, О. С. Комова НАСТРОЇ КОМАНДНОГО СКЛАДУ АРМІЇ УНР НА ТЛІ ПОЛІТИЧНОЇ КРИЗИ ВЕСНИ 1918 Р.

DOI: 10.20535/2307-5244.51.2020.220180 Київський національний лінгвістичний університет Статтю присвячено дослідженню політичних орієнтацій і вподобань командного складу армії Української Народної Республіки доби Централь- ної Ради напередодні гетьманського перевороту. Показано, що на настрої вищого офіцерського складу вплинула гостра міжпартійна боротьба, яку вели українські … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №51 | Comments Off on І. М. Лебедєва, О. С. Комова НАСТРОЇ КОМАНДНОГО СКЛАДУ АРМІЇ УНР НА ТЛІ ПОЛІТИЧНОЇ КРИЗИ ВЕСНИ 1918 Р.

Ю. В. Телячий, В. Р. Адамський, Б. С. Крищук РОЗВИТОК ОСВІТНЬОЇ СПРАВИ В КОНТЕКСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА «ПРОСВІТА» НА ПОДІЛЛІ (ПОЧАТОК ХХ СТ.)

DOI: 10.20535/2307-5244.51.2020.220179 Державна служба якості освіти України Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія У статті аналізується культурно-просвітницька діяльність това- риств «Просвіта» на Поділлі на початку ХХ ст. Доведено, що товари- ства «Просвіти» мали суттєвий вплив на українізацію суспільного та освітнього життя краю, яка … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №51 | Comments Off on Ю. В. Телячий, В. Р. Адамський, Б. С. Крищук РОЗВИТОК ОСВІТНЬОЇ СПРАВИ В КОНТЕКСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА «ПРОСВІТА» НА ПОДІЛЛІ (ПОЧАТОК ХХ СТ.)

O. O. Ніколаєнко СТАНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ ОХОРОНИ МАТЕРИНСТВА Й ДИТИНСТВА НА ХАРКІВЩИНІ НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.

DOI: 10.20535/2307-5244.51.2020.220178 Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди В статті розглядається роль громадських активістів та лікарів у по- доланні високої дитячої смертності — однієї з гострих суспільних проблем Російської імперії на початку ХХ ст. Показано діяльність філій «Спілки … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №51 | Comments Off on O. O. Ніколаєнко СТАНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ ОХОРОНИ МАТЕРИНСТВА Й ДИТИНСТВА НА ХАРКІВЩИНІ НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.

І. О. Шандра ПРЕДСТАВНИЦТВО ІНТЕРЕСІВ АГРАРНОГО КАПІТАЛУ В РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ — ПОЧАТОК ХХ СТ.)

DOI: 10.20535/2307-5244.51.2020.220177 Харківська державна академія культури Стрімкий розвиток економіки пореформеної Російської імперії викликав появу нового суспільного явища — представництва економічних інтересів у формі різнорідних об’єднань підприємців. Активністю відзначалися чис- ленні торгово-промислові організації, річний бюджет яких сягав мільйона рублів. Значно скромніший … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №51 | Comments Off on І. О. Шандра ПРЕДСТАВНИЦТВО ІНТЕРЕСІВ АГРАРНОГО КАПІТАЛУ В РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ — ПОЧАТОК ХХ СТ.)

В. В. Томазов ГРЕЦЬКИЙ РІД АВЕРІНО В ТАГАНРОЗІ (КІНЕЦЬ XVIII — ПОЧАТОК ХХ СТ.)

DOI: 10.20535/2307-5244.51.2020.220176 Інститут історії України НАН України Автор на значній джерельній базі реконструює історію таганрозької гілки роду Аверіно, який походив з острова Хіос в Егейському морі та на- лежав до місцевої аристократії. Наприкінці ХVIII ст. Аверіно оселились у Таганрозі й … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №51 | Comments Off on В. В. Томазов ГРЕЦЬКИЙ РІД АВЕРІНО В ТАГАНРОЗІ (КІНЕЦЬ XVIII — ПОЧАТОК ХХ СТ.)