Архів категорії: Сторінки Історії №47

С. В. Чолій «УКРАЇНА: ІСТОРІЯ, КУЛЬТУРА, ПАМ’ЯТЬ»: ХХІІ СТУДЕНТСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

ХРОНІКА НАУКОВОГО ЖИТТЯ Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського 47_12_Cholij

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №47 | Comments Off on С. В. Чолій «УКРАЇНА: ІСТОРІЯ, КУЛЬТУРА, ПАМ’ЯТЬ»: ХХІІ СТУДЕНТСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

В. Ю. Бузань ІСТОРІЯ ФІНЛЯНДІЇ ОЧИМА СТУДЕНТІВ КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО

ХРОНІКА НАУКОВОГО ЖИТТЯ Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського У статті розповідається про проведення в КПІ ім. Ігоря Сікорського студентського семінару, присвяченого українсько-фінським відносинам про- тягом 1918–1921 рр. Висвітлено організацію зазначеного заходу та окрес- лено основну тематику зроблених на семінарі … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №47 | Позначки: , , , , | Comments Off on В. Ю. Бузань ІСТОРІЯ ФІНЛЯНДІЇ ОЧИМА СТУДЕНТІВ КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО

Ш. Ш. Рамазанов УРОКИ ІСТОРІЇ: ПРО ПРИЧИНИ ПОЧАТКУ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

DOI: 10.20535/2307-5244.47.2019.158276 Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського У статті аналізуються основні причини Другої світової війни. Найважливішими з них автор називає суперництво великих держав між собою, їх прагнення до експансії, до європейської та світової гегемонії, а також глибокі розбіжності в Лізі … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №47 | Позначки: , , , , , , | Comments Off on Ш. Ш. Рамазанов УРОКИ ІСТОРІЇ: ПРО ПРИЧИНИ ПОЧАТКУ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

Т. Б. Бикова СТАВЛЕННЯ РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ ДО КРИМСЬКИХ ТАТАР ПІД ЧАС ГОЛОДУ 1921–1923 РР.

НА ДОПОМОГУ СТУДЕНТАМ DOI: 10.20535/2307-5244.47.2019.158275 Інститут історії України Національної академії наук України 47_9_Bykova

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №47 | Comments Off on Т. Б. Бикова СТАВЛЕННЯ РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ ДО КРИМСЬКИХ ТАТАР ПІД ЧАС ГОЛОДУ 1921–1923 РР.

C. О. Костилєва «ВІСНИК КНИЖКОВОЇ ПАЛАТИ» ЯК ЗАСІБ НАУКОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ В ЦАРИНІ ПРЕСОЗНАВСТВА

DOI: 10.20535/2307-5244.47.0.158277 Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського У статті проведено джерелознавчий аналіз наукового часопису «Віс- ник Книжкової палати» за 2014–2018 рр. Уточнено типологію видання як синтетичного (науково-теоретичного, науково-практичного, методично- го), визначено авторський склад часопису, який складається з представ- ників … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №47 | Позначки: , , , | Comments Off on C. О. Костилєва «ВІСНИК КНИЖКОВОЇ ПАЛАТИ» ЯК ЗАСІБ НАУКОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ В ЦАРИНІ ПРЕСОЗНАВСТВА

Т. В. Шевчук ВНЕСОК БОРИСА МИКОЛАЙОВИЧА БУБЛИКА В РОЗВИТОК МАТЕМАТИКИ

DOI: 10.20535/2307-5244.47.2019.15827 Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського Статтю присвячено світлій пам’яті мого дядька, члена-кореспондента Національної академії наук України, професора факультету кібернетики КНУ імені Тараса Шевченка, доктора фізико-математичних наук Бублика Бориса Миколайовича. Розглянуто здобутки видатного вченого в прикладній математиці та … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №47 | Позначки: , , | Comments Off on Т. В. Шевчук ВНЕСОК БОРИСА МИКОЛАЙОВИЧА БУБЛИКА В РОЗВИТОК МАТЕМАТИКИ

O. Є. Пилипенко ІСТОРІОГРАФІЯ СТАНОВЛЕННЯ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВІТИ В НАДДНІПРЯНСЬКІЙ УКРАЇНІ В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТ.

DOI: 10.20535/2307-5244.47.2019.158273 Національний університет харчових технологій (м. Київ) Статтю присвячено історіографії становлення університетської осві- ти в Наддніпрянській Україні в першій половині ХІХ ст. Автор періодизував розвиток історіографії даної проблеми. Проаналізовано основні документи Міністерства народної освіти, рішення вчених рад Київського і … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №47 | Позначки: , , , , | Comments Off on O. Є. Пилипенко ІСТОРІОГРАФІЯ СТАНОВЛЕННЯ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВІТИ В НАДДНІПРЯНСЬКІЙ УКРАЇНІ В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТ.

В. А. Кахновіч ПРОБЛЕМИ ЕТНОГЕНЕЗУ УКРАЇНЦІВ І БІЛОРУСІВ У ПРАЦЯХ М. О. РОЖКОВА (ПОЧАТОК ХХ СТ.)

DOI: 10.20535/2307-5244.47.2019.158271 Микола Рожков створив концепцію особливого історичного розвитку Новгородської, Західної та Московської Русі. Він простежив наступність у розвитку Київської Русі й Русі Західної та Новгородської, те, що розви- ток Московської Русі пішов власним шляхом під впливом Орди. М. Рожков … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №47 | Позначки: , , , , , , , , , | Comments Off on В. А. Кахновіч ПРОБЛЕМИ ЕТНОГЕНЕЗУ УКРАЇНЦІВ І БІЛОРУСІВ У ПРАЦЯХ М. О. РОЖКОВА (ПОЧАТОК ХХ СТ.)

К. В. Акименко ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ СВІТОВОЇ КООРДИНАЦІЙНОЇ РАДИ ІДЕОЛОГІЧНО СПОРІДНЕНИХ НАЦІОНАЛІСТИЧНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

DOI: 10.20535/2307-5244.47.2019.158270 Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського У статті висвітлено передумови, причини та історію створення Світо- вої Координаційної Ради Ідеологічно Споріднених Націоналістичних Орга- нізацій як комунікаційної платформи для співпраці між громадськими, по- літичними та культурними об’єднаннями української діаспори. На … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №47 | Позначки: , , , | Comments Off on К. В. Акименко ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ СВІТОВОЇ КООРДИНАЦІЙНОЇ РАДИ ІДЕОЛОГІЧНО СПОРІДНЕНИХ НАЦІОНАЛІСТИЧНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

Ю. В. Хитровська ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ПОЛІТИКИ УКРАЇНІЗАЦІЇ В КИЇВСЬКІЙ ПОЛІТЕХНІЦІ У 1920–1930-Х РР.

DOI: 10.20535/2307-5244.47.2019.158269 Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського Спираючись на архівні документи й матеріали, а також спеціальну на- укову літературу, автор статті аналізує впровадження політики украї- нізації у 1920–1930-х рр. у вищій технічній школі в УСРР на прикладі Київ- ського … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №47 | Позначки: , , , | Comments Off on Ю. В. Хитровська ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ПОЛІТИКИ УКРАЇНІЗАЦІЇ В КИЇВСЬКІЙ ПОЛІТЕХНІЦІ У 1920–1930-Х РР.

М. Джафаров ЗНАЧУЩІСТЬ ТАЄМНИХ ТОВАРИСТВ У ПЕРІОД ХРЕСТОВИХ ПОХОДІВ

DOI: 10.20535/2307-5244.47.2019.158268 Інститут історії ім. А. Бакіханова Національної академії наук Азербайджану Статю присвячено особливостям відносин таємних товариств у період Хрестових походів: початок Хрестових походів, причини того, що папський престол закликав виступити проти ісламу, а також особливості боротьби таємних товариств за … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №47 | Позначки: , , , , , , , , | Comments Off on М. Джафаров ЗНАЧУЩІСТЬ ТАЄМНИХ ТОВАРИСТВ У ПЕРІОД ХРЕСТОВИХ ПОХОДІВ

Ю. В. Долженко СІЛЬСЬКЕ НАСЕЛЕННЯ ЧЕРНІГОВО-СІВЕРЩИНИ Х–ХІІІ СТ. ЗА ДАНИМИ КРАНІОМЕТРІЇ

DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5244.47.2019.158267 Інститут археології Національної академії наук України В статті розглядаються етнічні ознаки на людських черепах із давньоруських сільських та дружинних могильників Чернігово-Сіверщини Х–ХІІІ ст. Територіальні межі дослідження охоплюють землі, що входили до складу Чернігівського князівства у X–XIII ст. (Задесення та Посейм’я), без Муромо-Рязанського … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №47 | Позначки: , , , , , , | Comments Off on Ю. В. Долженко СІЛЬСЬКЕ НАСЕЛЕННЯ ЧЕРНІГОВО-СІВЕРЩИНИ Х–ХІІІ СТ. ЗА ДАНИМИ КРАНІОМЕТРІЇ