Архів категорії: Сторінки Історії №42

Ш. Ш. Рамазанов КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКІВСЬКА НАСТУПАЛЬНА ОПЕРАЦІЯ РАДЯНСЬКИХ ВІЙСЬК (січень — лютий 1944 р.)

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» У статті автор розглядає одну з багатьох битв Другої світової війни, яка безпосередньо стосувалася звільнення території України від німецьких окупантів. Ключові слова: Корсунь-Шевченківська наступальна операція, Друга сві- това війна, Правобережна Україна, Українські фронти. … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №42 | Позначки: , , , | Comments Off on Ш. Ш. Рамазанов КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКІВСЬКА НАСТУПАЛЬНА ОПЕРАЦІЯ РАДЯНСЬКИХ ВІЙСЬК (січень — лютий 1944 р.)

Ю. Перга Участь українських політичних сил Xолмщини і Підляшшя в парламентських виборах II Речі Посполитої 1928 р.

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» У статті досліджено участь українських політичних сил Холмщини й Підляшшя в парламентських виборах ІІ Речі Посполитої 1928 р. Ключові слова: Холмщина, Підляшшя, парламентські вибори, УНДО, «Сельсоюз», А. Васинчук. 42_9_Perga

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №42 | Позначки: , , , , , | Comments Off on Ю. Перга Участь українських політичних сил Xолмщини і Підляшшя в парламентських виборах II Речі Посполитої 1928 р.

Т. Р. Грищенко СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ НАУКОВИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ (1918–1927) — КООРДИНАЦІЙНИЙ ЦЕНТР ВІТЧИЗНЯНОГО ГАЛУЗЕВОГО ДОСЛІДНИЦТВА

Національна наукова сільськогосподарська бібліотека Національної академії аграрних наук України Проведено комплексне історичне дослідження розвитку вітчизняної сіль- ськогосподарської дослідної справи у 1920-х рр. крізь призму діяльності про- відного координаційного центу — Сільськогосподарського наукового коміте- ту України, зокрема його Комісії сільськогосподарської дослідної … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №42 | Позначки: , , , , , | Comments Off on Т. Р. Грищенко СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ НАУКОВИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ (1918–1927) — КООРДИНАЦІЙНИЙ ЦЕНТР ВІТЧИЗНЯНОГО ГАЛУЗЕВОГО ДОСЛІДНИЦТВА

Я. П. Цецик РОЛЬ СОЮЗУ РУСЬКОГО НАРОДУ В ЗАГОСТРЕННІ МІЖЕТНІЧНИХ ВІДНОСИН У ВОЛИНСЬКІЙ ГУБ. НА ПОЧАТКУ ХХ ст.

Національний університет водного господарства та природокористування На основі першоджерел проаналізовано роль чорносотенців у загострен- ні міжнаціональних та міжконфесійних відносин на Волині на початку ХХ ст. Ключові слова: Волинь, міжнаціональні відносини, внутрішня політика, ідеологія. 42_7_Tsetsyk

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №42 | Позначки: , , , | Comments Off on Я. П. Цецик РОЛЬ СОЮЗУ РУСЬКОГО НАРОДУ В ЗАГОСТРЕННІ МІЖЕТНІЧНИХ ВІДНОСИН У ВОЛИНСЬКІЙ ГУБ. НА ПОЧАТКУ ХХ ст.

Л. Р. Ігнатова СТОЛИПІНСЬКА АГРАРНА РЕФОРМА У КИЇВСЬКІЙ ГУБЕРНІЇ: ПЕРЕДУМОВИ ТА НАСЛІДКИ ДЛЯ СЕЛЯНСЬКОГО ЗЕМЛЕВОЛОДІННЯ

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» У статті розглядається стан землеволодіння українського селянства у Київській губернії на початку ХХ ст. Ключові слова: столипінська аграрна реформа, Київська губернія, селян- ське землеволодіння, поміщицькі маєтки. 42_6_Ihnatova

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №42 | Позначки: , , , | Comments Off on Л. Р. Ігнатова СТОЛИПІНСЬКА АГРАРНА РЕФОРМА У КИЇВСЬКІЙ ГУБЕРНІЇ: ПЕРЕДУМОВИ ТА НАСЛІДКИ ДЛЯ СЕЛЯНСЬКОГО ЗЕМЛЕВОЛОДІННЯ

О. С. Білявська СТУДЕНТСЬКЕ ЖИТТЯ В КИЇВСЬКОМУ ПОЛІТЕХНІЧ- НОМУ ІНСТИТУТІ У ПЕРШІ РОКИ ЙОГО ІСНУВАННЯ (КІНЕЦЬ ХІХ — ПОЧАТОК ХХ СТ.)

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» У статті проаналізовано сторінки студентського життя Київського політехнічного інституту протягом кількох років кінця ХІХ — початку ХХ ст. у різних сферах діяльності вищого навчального закладу. Ключові слова: навчальний відділ Міністерства фінансів, імператорський інститут, … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №42 | Позначки: , , , , | Comments Off on О. С. Білявська СТУДЕНТСЬКЕ ЖИТТЯ В КИЇВСЬКОМУ ПОЛІТЕХНІЧ- НОМУ ІНСТИТУТІ У ПЕРШІ РОКИ ЙОГО ІСНУВАННЯ (КІНЕЦЬ ХІХ — ПОЧАТОК ХХ СТ.)

А. А. Кізлова МИРОТОЧИВІ ГЛАВИ В СИСТЕМІ ПЕЧЕРНИХ СВЯТИНЬ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ (кінець XVIII — початок ХХ ст.)

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» У статті охарактеризовано мироточиві глави в системі шанованих святинь у Ближніх і Дальніх печерах Києво-Печерської лаври кінця XVIII — початку ХХ ст. Ключові слова: Київ кінця XVIII — початку ХХ ст., Києво-Печерська лав- … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №42 | Позначки: , , , | Comments Off on А. А. Кізлова МИРОТОЧИВІ ГЛАВИ В СИСТЕМІ ПЕЧЕРНИХ СВЯТИНЬ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ (кінець XVIII — початок ХХ ст.)

Л. М. Волкотруб КАРТОГРАФІЧНІ ДЖЕРЕЛА: ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» У статті аналізуються карти як різновид зображальних джерел. Ключові слова: картографічні джерела, історія, видання, історична інфор- мація, Україна. 42_3_Volkotrub

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №42 | Позначки: , , , , | Comments Off on Л. М. Волкотруб КАРТОГРАФІЧНІ ДЖЕРЕЛА: ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ

А. І. Махінько ДО ІСТОРИЧНОГО ПОРТРЕТУ ФЕОФАНА ПРОКОПОВИЧА

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» У статті висвітлюються етапи життєвого шляху Феофана Прокопо- вича, видатного теолога, філософа, педагога й письменника. Ключові слова: Феофан Прокопович, петровські реформи, реформа пра- вослав’я, освічений абсолютизм, Російська імперія. 42_2_Makhinko

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №42 | Позначки: , , , , | Comments Off on А. І. Махінько ДО ІСТОРИЧНОГО ПОРТРЕТУ ФЕОФАНА ПРОКОПОВИЧА

М. В. Довбищенко З ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ АДВОКАТУРИ: ШЛЯХИ І СПОСОБИ РОЗВ’ЯЗАННЯ КОНФЛІКТІВ НА ВОЛИНІ ТА КИЇВЩИНІ КІНЦЯ XVI — ПОЧАТКУ XVII ст.

У статті досліджується, як розв’язували конфлікти адвокати Волині і Київщини в кінці XVI — на початку XVII ст. Ключові слова: адвокатура, конфлікт, Волинь, Київщина, литовсько- поль ська доба. 42_1_Dovbyshchenko

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №42 | Позначки: , , , , | Comments Off on М. В. Довбищенко З ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ АДВОКАТУРИ: ШЛЯХИ І СПОСОБИ РОЗВ’ЯЗАННЯ КОНФЛІКТІВ НА ВОЛИНІ ТА КИЇВЩИНІ КІНЦЯ XVI — ПОЧАТКУ XVII ст.