Архів категорії: Сторінки Історії №42

О. В. Махно, В. М. Осташкіна Аварія на Чорнобильській АЕС: причини, наслідки, осмислення, нові виклики (вибрана бібліографія наукових праць, 2014–2016 рр.)

Критика, історіографія, бібліографія 42_20_Makhno

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №42 | Позначки: , , | Comments Off on О. В. Махно, В. М. Осташкіна Аварія на Чорнобильській АЕС: причини, наслідки, осмислення, нові виклики (вибрана бібліографія наукових праць, 2014–2016 рр.)

Т. В. Шевчук Проблеми підготовки наукових та інженерних кадрів на сторінках журналу «Питання історії науки і техніки»

Критика, історіографія, бібліографія 42_19_Shevchuk

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №42 | Позначки: , , | Comments Off on Т. В. Шевчук Проблеми підготовки наукових та інженерних кадрів на сторінках журналу «Питання історії науки і техніки»

С. О. Костилєва. Долаючи ментальні кордони… [Рец.: По той бік Дніпра: вплив контраверсійних образів «іншого українця» на формування менталь- них кордонів : Науковий збірник / За заг. ред. д. і. н., проф. М. О. Фролова. — Запоріжжя : Інтер-М, 2015. — 362 с.].

КРИТИКА, ІСТОРІОГРАФІЯ, БІБЛІОГРАФІЯ 42_18_Kostylieva

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №42 | Позначки: , , | Comments Off on С. О. Костилєва. Долаючи ментальні кордони… [Рец.: По той бік Дніпра: вплив контраверсійних образів «іншого українця» на формування менталь- них кордонів : Науковий збірник / За заг. ред. д. і. н., проф. М. О. Фролова. — Запоріжжя : Інтер-М, 2015. — 362 с.].

О. В. Махно ОСОБЛИВОСТІ РАДЯНСЬКОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО АВАРІЇ НА ЧАЕС: ДЖЕРЕЛОЗНАВЧІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» У статті, відповідно до новітніх наукових підходів, визначено основні групи історичних джерел для комплексного вивчення радянської інформацій- ної політики щодо аварії на Чорнобильській АЕС. Ключові слова: СРСР, УРСР, аварія на Чорнобильській АЕС, державна … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №42 | Позначки: , , , | Comments Off on О. В. Махно ОСОБЛИВОСТІ РАДЯНСЬКОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО АВАРІЇ НА ЧАЕС: ДЖЕРЕЛОЗНАВЧІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ

Т. В. Орлова ВІДДЗЕРКАЛЕННЯ ІДЕЙ АМЕРИКАНСЬКИХ СУСПІЛЬСТВОЗНАВЦІВ У РЕАЛІЯХ І ПЕРСПЕКТИВАХ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ

Київський національний університет ім. Тараса Шевченка У статті вперше у вітчизняній історіографії подано аналіз україн- ських реалій і перспектив крізь призму висновків відомих американських науковців. Ключові слова: цивілізація, Великі хвилі, футуршок, постіндустріальне суспільство, модернізація. 42_16_Orlova

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №42 | Позначки: , , , , | Comments Off on Т. В. Орлова ВІДДЗЕРКАЛЕННЯ ІДЕЙ АМЕРИКАНСЬКИХ СУСПІЛЬСТВОЗНАВЦІВ У РЕАЛІЯХ І ПЕРСПЕКТИВАХ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ

В. О. Бака ЕКОНОМІЧНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ В ДЕМОКРАТИЧНІЙ ЧЕХОСЛОВАЧЧИНІ (1990 –1992 рр.)

Київський національний університет ім. Тараса Шевченка У статті розглядається проведення економічних реформ у Чеській і Сло- вацькій Федеративній Республіці, які відбувалися після Оксамитової рево- люції з 1990 по 1992 рр. Ключові слова: економічна реформа, Чехословаччина, ЧСФР, приватизація, реституція, постсоціалістична трансформація. … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №42 | Позначки: , , , , , | Comments Off on В. О. Бака ЕКОНОМІЧНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ В ДЕМОКРАТИЧНІЙ ЧЕХОСЛОВАЧЧИНІ (1990 –1992 рр.)

А. О. Лихолат ЕКОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В УКРАЇНІ ЯК ПІДҐРУНТЯ ФОРМУВАННЯ КУРСУ «ЗЕЛЕНОГО» ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» Екологічні проблеми в Україні розглядаються як пріоритетні і комплексні. Ключові слова: довкілля, інновації, природокористування, «зелена» економіка, енергетична безпека. 42_14_Lykholat

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №42 | Позначки: , , , , | Comments Off on А. О. Лихолат ЕКОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В УКРАЇНІ ЯК ПІДҐРУНТЯ ФОРМУВАННЯ КУРСУ «ЗЕЛЕНОГО» ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

Т. Ю. Перга Політика України щодо навколишнього середовища через призму пам’яті про Чорнобильську катастрофу

Інститут світової історії НАН України У статті презентовано новий підхід до дослідження індивідуальної, ко- лективної та історичної пам’яті — через призму екологічних катастроф. Ключові слова: індивідуальна пам’ять, травма, екологічна катастрофа, ава- рія на ЧАЕС. 42_13_Perga

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №42 | Позначки: , , , | Comments Off on Т. Ю. Перга Політика України щодо навколишнього середовища через призму пам’яті про Чорнобильську катастрофу

Н. І. Паламарчук, О. Й. Радецька УКРАЇНСЬКА ДІАСПОРА В КАНАДІ ТА ЇЇ ВНЕСОК У СТАНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ НЕЗАЛЕЖНОЇ ДЕРЖАВИ

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» У статті розглянуто основні хвилі міграції української діаспори до Ка- нади, її підтримка та величезний внесок у становлення української незалеж- ної держави. Ключові слова: українська діаспора, «irredenta», революція гідності, Го- лодомор, АТО. 42_12_Palamarchuk_Radetska

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №42 | Позначки: , , , , | Comments Off on Н. І. Паламарчук, О. Й. Радецька УКРАЇНСЬКА ДІАСПОРА В КАНАДІ ТА ЇЇ ВНЕСОК У СТАНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ НЕЗАЛЕЖНОЇ ДЕРЖАВИ

В. Г. Ільїн ВІДБУДОВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я У ХАРКОВІ (1943–1947 рр.)

Харківський національний медичний університет У статті проаналізовано втрати, яких німецькі окупанти завдали ме- дичній мережі Харкова, динаміку відновлення лікувальних закладів, умови на- дання медичної допомоги в перші повоєнні роки, методи відбудови. Ключові слова: радянський Харків, охорона здоров’я, повоєнна відбудова, недільники, … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №42 | Позначки: , , , , , | Comments Off on В. Г. Ільїн ВІДБУДОВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я У ХАРКОВІ (1943–1947 рр.)

Ш. Ш. Рамазанов КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКІВСЬКА НАСТУПАЛЬНА ОПЕРАЦІЯ РАДЯНСЬКИХ ВІЙСЬК (січень — лютий 1944 р.)

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» У статті автор розглядає одну з багатьох битв Другої світової війни, яка безпосередньо стосувалася звільнення території України від німецьких окупантів. Ключові слова: Корсунь-Шевченківська наступальна операція, Друга сві- това війна, Правобережна Україна, Українські фронти. … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №42 | Позначки: , , , | Comments Off on Ш. Ш. Рамазанов КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКІВСЬКА НАСТУПАЛЬНА ОПЕРАЦІЯ РАДЯНСЬКИХ ВІЙСЬК (січень — лютий 1944 р.)

Ю. Перга Участь українських політичних сил Xолмщини і Підляшшя в парламентських виборах II Речі Посполитої 1928 р.

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» У статті досліджено участь українських політичних сил Холмщини й Підляшшя в парламентських виборах ІІ Речі Посполитої 1928 р. Ключові слова: Холмщина, Підляшшя, парламентські вибори, УНДО, «Сельсоюз», А. Васинчук. 42_9_Perga

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №42 | Позначки: , , , , , | Comments Off on Ю. Перга Участь українських політичних сил Xолмщини і Підляшшя в парламентських виборах II Речі Посполитої 1928 р.

Т. Р. Грищенко СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ НАУКОВИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ (1918–1927) — КООРДИНАЦІЙНИЙ ЦЕНТР ВІТЧИЗНЯНОГО ГАЛУЗЕВОГО ДОСЛІДНИЦТВА

Національна наукова сільськогосподарська бібліотека Національної академії аграрних наук України Проведено комплексне історичне дослідження розвитку вітчизняної сіль- ськогосподарської дослідної справи у 1920-х рр. крізь призму діяльності про- відного координаційного центу — Сільськогосподарського наукового коміте- ту України, зокрема його Комісії сільськогосподарської дослідної … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №42 | Позначки: , , , , , | Comments Off on Т. Р. Грищенко СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ НАУКОВИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ (1918–1927) — КООРДИНАЦІЙНИЙ ЦЕНТР ВІТЧИЗНЯНОГО ГАЛУЗЕВОГО ДОСЛІДНИЦТВА

Я. П. Цецик РОЛЬ СОЮЗУ РУСЬКОГО НАРОДУ В ЗАГОСТРЕННІ МІЖЕТНІЧНИХ ВІДНОСИН У ВОЛИНСЬКІЙ ГУБ. НА ПОЧАТКУ ХХ ст.

Національний університет водного господарства та природокористування На основі першоджерел проаналізовано роль чорносотенців у загострен- ні міжнаціональних та міжконфесійних відносин на Волині на початку ХХ ст. Ключові слова: Волинь, міжнаціональні відносини, внутрішня політика, ідеологія. 42_7_Tsetsyk

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №42 | Позначки: , , , | Comments Off on Я. П. Цецик РОЛЬ СОЮЗУ РУСЬКОГО НАРОДУ В ЗАГОСТРЕННІ МІЖЕТНІЧНИХ ВІДНОСИН У ВОЛИНСЬКІЙ ГУБ. НА ПОЧАТКУ ХХ ст.

Л. Р. Ігнатова СТОЛИПІНСЬКА АГРАРНА РЕФОРМА У КИЇВСЬКІЙ ГУБЕРНІЇ: ПЕРЕДУМОВИ ТА НАСЛІДКИ ДЛЯ СЕЛЯНСЬКОГО ЗЕМЛЕВОЛОДІННЯ

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» У статті розглядається стан землеволодіння українського селянства у Київській губернії на початку ХХ ст. Ключові слова: столипінська аграрна реформа, Київська губернія, селян- ське землеволодіння, поміщицькі маєтки. 42_6_Ihnatova

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №42 | Позначки: , , , | Comments Off on Л. Р. Ігнатова СТОЛИПІНСЬКА АГРАРНА РЕФОРМА У КИЇВСЬКІЙ ГУБЕРНІЇ: ПЕРЕДУМОВИ ТА НАСЛІДКИ ДЛЯ СЕЛЯНСЬКОГО ЗЕМЛЕВОЛОДІННЯ

О. С. Білявська СТУДЕНТСЬКЕ ЖИТТЯ В КИЇВСЬКОМУ ПОЛІТЕХНІЧ- НОМУ ІНСТИТУТІ У ПЕРШІ РОКИ ЙОГО ІСНУВАННЯ (КІНЕЦЬ ХІХ — ПОЧАТОК ХХ СТ.)

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» У статті проаналізовано сторінки студентського життя Київського політехнічного інституту протягом кількох років кінця ХІХ — початку ХХ ст. у різних сферах діяльності вищого навчального закладу. Ключові слова: навчальний відділ Міністерства фінансів, імператорський інститут, … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №42 | Позначки: , , , , | Comments Off on О. С. Білявська СТУДЕНТСЬКЕ ЖИТТЯ В КИЇВСЬКОМУ ПОЛІТЕХНІЧ- НОМУ ІНСТИТУТІ У ПЕРШІ РОКИ ЙОГО ІСНУВАННЯ (КІНЕЦЬ ХІХ — ПОЧАТОК ХХ СТ.)

А. А. Кізлова МИРОТОЧИВІ ГЛАВИ В СИСТЕМІ ПЕЧЕРНИХ СВЯТИНЬ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ (кінець XVIII — початок ХХ ст.)

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» У статті охарактеризовано мироточиві глави в системі шанованих святинь у Ближніх і Дальніх печерах Києво-Печерської лаври кінця XVIII — початку ХХ ст. Ключові слова: Київ кінця XVIII — початку ХХ ст., Києво-Печерська лав- … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №42 | Позначки: , , , | Comments Off on А. А. Кізлова МИРОТОЧИВІ ГЛАВИ В СИСТЕМІ ПЕЧЕРНИХ СВЯТИНЬ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ (кінець XVIII — початок ХХ ст.)

Л. М. Волкотруб КАРТОГРАФІЧНІ ДЖЕРЕЛА: ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» У статті аналізуються карти як різновид зображальних джерел. Ключові слова: картографічні джерела, історія, видання, історична інфор- мація, Україна. 42_3_Volkotrub

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №42 | Позначки: , , , , | Comments Off on Л. М. Волкотруб КАРТОГРАФІЧНІ ДЖЕРЕЛА: ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ

А. І. Махінько ДО ІСТОРИЧНОГО ПОРТРЕТУ ФЕОФАНА ПРОКОПОВИЧА

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» У статті висвітлюються етапи життєвого шляху Феофана Прокопо- вича, видатного теолога, філософа, педагога й письменника. Ключові слова: Феофан Прокопович, петровські реформи, реформа пра- вослав’я, освічений абсолютизм, Російська імперія. 42_2_Makhinko

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №42 | Позначки: , , , , | Comments Off on А. І. Махінько ДО ІСТОРИЧНОГО ПОРТРЕТУ ФЕОФАНА ПРОКОПОВИЧА

М. В. Довбищенко З ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ АДВОКАТУРИ: ШЛЯХИ І СПОСОБИ РОЗВ’ЯЗАННЯ КОНФЛІКТІВ НА ВОЛИНІ ТА КИЇВЩИНІ КІНЦЯ XVI — ПОЧАТКУ XVII ст.

У статті досліджується, як розв’язували конфлікти адвокати Волині і Київщини в кінці XVI — на початку XVII ст. Ключові слова: адвокатура, конфлікт, Волинь, Київщина, литовсько- поль ська доба. 42_1_Dovbyshchenko

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №42 | Позначки: , , , , | Comments Off on М. В. Довбищенко З ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ АДВОКАТУРИ: ШЛЯХИ І СПОСОБИ РОЗВ’ЯЗАННЯ КОНФЛІКТІВ НА ВОЛИНІ ТА КИЇВЩИНІ КІНЦЯ XVI — ПОЧАТКУ XVII ст.