Архів категорії: Сторінки Історії №40

А. Л. Хрипунова ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ НАЗЕМНОЇ ФОТОЕЛЕКТРИКИ у 70-Х рр. ХХ ст.

У статті розглянуто історичні передумови, які призвели до світової енергетичної кризи у 70-х рр. ХХ ст. Ключові слова: екстенсивний розвиток економіки; деколонізація видобутку нафти; енергетична криза; фотоелектрика. The article researches the historical background that led to the global energy crisis … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №40 | Позначки: , , , | Comments Off on А. Л. Хрипунова ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ НАЗЕМНОЇ ФОТОЕЛЕКТРИКИ у 70-Х рр. ХХ ст.

В. Ю. Бузань ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИКИ АДМІНІСТРАЦІЇ Г. ТРУМЕНА ЩОДО ПАЛЕСТИНСЬКОГО ПИТАННЯ (1945–1948 рр.)

У статті проаналізовано формування позиції США щодо палестинського питання. Ключові слова: США; Близький Схід; Палестина; Ізраїль; арабсько-ізраїльський конфлікт. The article considers United States policy making process toward Palestine question. The author compares White House and State Department views on the … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №40 | Позначки: , , , , | Comments Off on В. Ю. Бузань ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИКИ АДМІНІСТРАЦІЇ Г. ТРУМЕНА ЩОДО ПАЛЕСТИНСЬКОГО ПИТАННЯ (1945–1948 рр.)

Л. Б. Федик ФОРМИ УЧАСТІ ЖІНОК У НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНОМУ РУСІ ОУН-УПА НА ТЕРИТОРІЇ СТАНІСЛАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ в 1941–1956 рр.

У статті класифіковано і проаналізовано функції, які виконували жінки в ОУН-УПА на території Станіславської обл. Ключові слова: українська національно-визвольна боротьба; ОУН; УПА; Станіславська область; жінка; вишкіл. The article describes the forms of participation of women in the OUN and UIA … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №40 | Позначки: , , , , | Comments Off on Л. Б. Федик ФОРМИ УЧАСТІ ЖІНОК У НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНОМУ РУСІ ОУН-УПА НА ТЕРИТОРІЇ СТАНІСЛАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ в 1941–1956 рр.

Ш. Ш. Рамазанов НОВИЙ ПОГЛЯД НА ПОДІЇ ПЕРЕДВОЄННОГО ЧАСУ: ДИСКУСІЇ У СУЧАСНІЙ ІСТОРИЧНІЙ НАУЦІ

У статті автор аналізує сучасні дослідження про початок німецько-радянської війни. Ключові слова: Друга світова війна; превентивна війна; Німеччина; СРСР. The author analyzes the current studies on the beginning of the German-Soviet War. Discussions about beginning of Soviet-German war do not … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №40 | Позначки: , , , | Comments Off on Ш. Ш. Рамазанов НОВИЙ ПОГЛЯД НА ПОДІЇ ПЕРЕДВОЄННОГО ЧАСУ: ДИСКУСІЇ У СУЧАСНІЙ ІСТОРИЧНІЙ НАУЦІ

В. В. Очеретяний НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА ПРАЦЯ М. А. СЛАВИНСЬКОГО В ЕМІГРАЦІЇ МІЖВОЄННОГО ПЕРІОДУ

В пропонованій статті досліджується науково-педагогічна праця в Чехо-Словацькій Республіці міжвоєнного періоду М. А. Славинського (1868–1945) визначного українського історика, етнолога, літератора, перекладача, публіциста, поета та дипломата. Ключові слова: політична еміграція; наукова діяльність; педагогічна праця; навчальні заклади; історична наука; національна позиція. In … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №40 | Позначки: , , , , , | Comments Off on В. В. Очеретяний НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА ПРАЦЯ М. А. СЛАВИНСЬКОГО В ЕМІГРАЦІЇ МІЖВОЄННОГО ПЕРІОДУ

Ю. М. Перга СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНЦІВ ХОЛМЩИНИ І ПІДЛЯШШЯ (1918–1939 рр.): ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМИ

У статті здійснено огляд літератури і джерел з наукової проблеми суспільно-політичного розвитку Холмщини і Підляшшя міжвоєнного періоду. Ключові слова: історіографія; архівні матеріали; Україна; Польща; Холмщина; Підляшшя; національна меншина. In this article overview of historiography and archive materials on the topic … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №40 | Позначки: , , , , , , | Comments Off on Ю. М. Перга СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНЦІВ ХОЛМЩИНИ І ПІДЛЯШШЯ (1918–1939 рр.): ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМИ

Т. В. Шевчук ЖІНОЧІ УКРАЇНСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЯК СКЛАДОВА ПРОСВІТНИЦЬКОЇ Й КУЛЬТУРНОЇ ЕМІГРАЦІЇ В ЧЕХОСЛОВАЧЧИНІ в 20–30 рр. ХХ ст.

У статті досліджується діяльність українських жіночих емігрантських організацій у Чехословаччині у 20 –30-ті рр. ХХ ст. Ключові слова: жіночі українські організації; Чехословаччина; еміграція; Українська національна жіноча рада; Український жіночий Союз; Український громадський комітет; Софія Русова; Христина Кононенко. This paper examines … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №40 | Позначки: , , , , , , , | Comments Off on Т. В. Шевчук ЖІНОЧІ УКРАЇНСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЯК СКЛАДОВА ПРОСВІТНИЦЬКОЇ Й КУЛЬТУРНОЇ ЕМІГРАЦІЇ В ЧЕХОСЛОВАЧЧИНІ в 20–30 рр. ХХ ст.

Д. Ю. Кравченко РОЛЬ УСНОЇ ІСТОРІЇ У РОЗКРИТТІ ІСТОРИЧНОЇ ПРАВДИ ПРО БИКІВНЮ

На основі свідчень очевидців про масові поховання репресованих і страчених органами НКВС осіб в Україні, музейних експонатів та архівних матеріалів в Музеї-меморіалі імені Василя Стуса показано важливість усної історії в розкритті історичної правди, «білих плям» нашого минулого і сьогодення. Ключові … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №40 | Позначки: , , , , , , , | Comments Off on Д. Ю. Кравченко РОЛЬ УСНОЇ ІСТОРІЇ У РОЗКРИТТІ ІСТОРИЧНОЇ ПРАВДИ ПРО БИКІВНЮ

О. В. Лабур ДЖЕРЕЛОЗНАВЧІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ ДРУКОВАНИХ СВІДЧЕНЬ «СТАРИХ БІЛЬШОВИЧОК» Є. БОШ, С. ГОПНЕР, О. КОЛЛОНТАЙ

Проаналізовано як історичні джерела та джерела соціальної інформації спогади жінок-революціонерок Є. Бош , С. Гопнер і О. Коллонтай. З’ясовано особливості цих типів джерел, обгрунтовано необхідність критичних підходів до їх аналізу та використання. Ключові слова: жіночі спогади; ≪старі більшовички≫; історичне джерело; … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №40 | Позначки: , , , , | Comments Off on О. В. Лабур ДЖЕРЕЛОЗНАВЧІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ ДРУКОВАНИХ СВІДЧЕНЬ «СТАРИХ БІЛЬШОВИЧОК» Є. БОШ, С. ГОПНЕР, О. КОЛЛОНТАЙ

Н. Б. Панас ЗМІНИ В ОРГАНІЗАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ ГАЛИЦЬКОЇ АРМІЇ ПІД КОМАНДУВАННЯМ ГЕНЕРАЛА ОЛЕКСАНДРА ГРЕКІВА

У статті висвітлюються основні здобутки генерала Олександра Греківа в організаційній розбудові Галицької Армії, розкриваються особливості уніфікації структури Збройних сил ЗОУНР. Ключові слова: Галицька Армія; реорганізація; уніфікація; наказ. The article reviews the main achievements of General Olexander Hrekiv in Galician’s Army … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №40 | Позначки: , , , | Comments Off on Н. Б. Панас ЗМІНИ В ОРГАНІЗАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ ГАЛИЦЬКОЇ АРМІЇ ПІД КОМАНДУВАННЯМ ГЕНЕРАЛА ОЛЕКСАНДРА ГРЕКІВА

Ю. В. Хитровська ОСНОВНІ ПІДСУМКИ ТА ЗНАЧЕННЯ IV ВСЕРОСІЙСЬКОГО МІСІОНЕРСЬКОГО З’ЇЗДУ 1908 р. (м. КИЇВ) У КОНТЕКСТІ КОНФЕСІЙНОЇ ПОЛІТИКИ САМОДЕРЖАВСТВА

Спираючись на архівні документи й матеріали та спеціальну наукову літературу, автор статті аналізує результати IV Всеросійського місіонерського з’їзду 1908 р. в м. Києві, його значення в контексті церковної політики царського уряду. Ключові слова: російське самодержавство; місіонери; секти; право слав’я; IV … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №40 | Позначки: , , , , | Comments Off on Ю. В. Хитровська ОСНОВНІ ПІДСУМКИ ТА ЗНАЧЕННЯ IV ВСЕРОСІЙСЬКОГО МІСІОНЕРСЬКОГО З’ЇЗДУ 1908 р. (м. КИЇВ) У КОНТЕКСТІ КОНФЕСІЙНОЇ ПОЛІТИКИ САМОДЕРЖАВСТВА

О. В. Мартинюк ВИБОРИ ДО ПЕРШОЇ ДЕРЖАВНОЇ ДУМИ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ І ПРАКТИКИ ДЕМОКРАТІЇ В КИЇВСЬКОМУ ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРСТВІ

На матеріалі Київської, Волинської та Подільської губ. Розглядаються фактичні способи реалізації свободи виборів, публічних зібрань і преси на початку 1906 р. — перед скликанням Першої Державної Думи Російської імперії. Ключові слова: Перша Державна Дума; Російська імперія; вибори; Київське генерал-губернаторство. Based … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №40 | Позначки: , , , | Comments Off on О. В. Мартинюк ВИБОРИ ДО ПЕРШОЇ ДЕРЖАВНОЇ ДУМИ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ І ПРАКТИКИ ДЕМОКРАТІЇ В КИЇВСЬКОМУ ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРСТВІ

М. В. Широколава ВПЛИВ СОЦІАЛЬНОГО СКЛАДУ ЗЕМСТВ СЛОБОЖАНЩИНИ НА ЇХНЮ ДІЯЛЬНІСТЬ У РОЗБУДОВІ ПОЧАТКОВОЇ НАРОДНОЇ ОСВІТИ

У статті проаналізовано вплив соціального складу земських установ Слобожанщини на їхню діяльність у початковій народній освіті в другій половині ХІХ — на початку ХХ ст. Ключові слова: громадськість; виборча система; соціальний склад; початкова освіта; органи місцевого самоврядування. The article tells … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №40 | Позначки: , , , , | Comments Off on М. В. Широколава ВПЛИВ СОЦІАЛЬНОГО СКЛАДУ ЗЕМСТВ СЛОБОЖАНЩИНИ НА ЇХНЮ ДІЯЛЬНІСТЬ У РОЗБУДОВІ ПОЧАТКОВОЇ НАРОДНОЇ ОСВІТИ

А. В. Смишляк «МУЗИКА МОВЧАННЯ»: ЦЕРКОВНО-МУЗИЧНІ ТРАДИЦІЇ КИЇВСЬКИХ МОНАСТИРІВ (ХІХ — початок ХХ ст.)

У статті зроблено спробу проаналізувати церковно-музичну культуру київських монастирів ХІХ — початку ХХ ст. через призму сакрального простору кожної обителі в контексті історичного міста — Києва. Ключові слова: монастир; розспів; аскетичні традиції; душпастирська діяльність; сакральний простір; богослужбовий спів. This article … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №40 | Позначки: , , , , , | Comments Off on А. В. Смишляк «МУЗИКА МОВЧАННЯ»: ЦЕРКОВНО-МУЗИЧНІ ТРАДИЦІЇ КИЇВСЬКИХ МОНАСТИРІВ (ХІХ — початок ХХ ст.)

А. А. Кізлова ПРАКТИЧНІ ЗАХОДИ НАВКОЛО МОЩЕЙ СВЯТИХ У ПЕЧЕРАХ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ, СПРЯМОВАНІ НА КОМУНІКАЦІЮ З БОГОМОЛЬЦЯМИ (кінець XVIII — перші десятиліття XX ст.)

В статті з’ясовується, яку роль відігравали «хранителі» святинь у комунікації з богомольцями при мощах святих у позабогослужбовий час. Ключові слова: Київ; Києво-Печерська лавра; кінець XVIII — перші десятиліття ХХ ст.; мощі святих; хранителі святинь; богомольці; комунікація. The article deals with … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №40 | Позначки: , , , , , , | Comments Off on А. А. Кізлова ПРАКТИЧНІ ЗАХОДИ НАВКОЛО МОЩЕЙ СВЯТИХ У ПЕЧЕРАХ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ, СПРЯМОВАНІ НА КОМУНІКАЦІЮ З БОГОМОЛЬЦЯМИ (кінець XVIII — перші десятиліття XX ст.)

Л. І. Кукоба АФІНСЬКІ АМФІКТІОНИ НА ДЕЛОСІ у IV ст. до Р. Х.

У публікації розглядається інститут афінських магістратів амфіктіонів на Делосі у IV ст. до Р. Х. та їхня діяльність. Ключові слова: Афіни; Делос; амфіктіонія; святилище Аполлона; амфіктіони; епіграфіка; звіти. The article is devoted to the presence and activity of the Athenian … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №40 | Позначки: , , , , , , | Comments Off on Л. І. Кукоба АФІНСЬКІ АМФІКТІОНИ НА ДЕЛОСІ у IV ст. до Р. Х.

С. О. Костилєва НОВА РОБОТА З ТЕОРІЇ ІСТОРИЧНОЇ ПАМ’ЯТІ [Рец.: Нагорна Л. П. Історична пам’ять: теорії, дискурси, рефлексії / Нагорна Л. П. — К. : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2012. — 328 с.].

40_20_Kostylieva

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №40 | Comments Off on С. О. Костилєва НОВА РОБОТА З ТЕОРІЇ ІСТОРИЧНОЇ ПАМ’ЯТІ [Рец.: Нагорна Л. П. Історична пам’ять: теорії, дискурси, рефлексії / Нагорна Л. П. — К. : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2012. — 328 с.].

Т. Ю. Перга ПОЛІТИКА СХІДНОГО ПАРТНЕРСТВА: ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ТА ПЕРСПЕКТИВИ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ

У статті досліджено витоки формування ініціативи Східного партнерства та її еволюцію протягом п’яти років з часу започаткування. Ключові слова: Європейський Союз; Східне партнерство; Європейська політика сусідства; Україна; енергетична політика; безпека; Східноєвропейське партнерство з енергоефективності та довкілля. This article explores the … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №40 | Позначки: , , , , , , | Comments Off on Т. Ю. Перга ПОЛІТИКА СХІДНОГО ПАРТНЕРСТВА: ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ТА ПЕРСПЕКТИВИ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ

А. О. Лихолат УКРАЇНСЬКА НАУКА: КРОКИ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОСТОРУ

З’ясовуються стан і перспективи входження України до європейського науково-технологічного простору. Ключові слова: наукове співтовариство; інтеграція; інформація; фундаментальна наука; рамкові програми. Investigates state and prospects of Ukraine’s accession to the European scientific and technological space, which is the concentration of the … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №40 | Позначки: , , , , | Comments Off on А. О. Лихолат УКРАЇНСЬКА НАУКА: КРОКИ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОСТОРУ

О. В. Махно ДО ПИТАННЯ ПРО ОСОБЛИВОСТІ РАДЯНСЬКОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО АВАРІЇ НА ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ АЕС 1986 р.

У статті проаналізовано специфіку радянської інформаційної політики 1986 р. стосовно аварії на Чорнобильській АЕС. Ключові слова: СРСР; УРСР; Чорнобильська катастрофа; радянська інформаційна політика. This article is devoted to the specific of soviet informative politics in relation to an accident on … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №40 | Позначки: , , , | Comments Off on О. В. Махно ДО ПИТАННЯ ПРО ОСОБЛИВОСТІ РАДЯНСЬКОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО АВАРІЇ НА ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ АЕС 1986 р.