Архів категорії: Сторінки Історії №39

Т. Б. Бикова З ІСТОРІЇ КРИМСЬКОЇ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ РАДЯНСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ (1919 р.)

В статті розглядаються події, пов’язані зі створенням у Криму радянської республіки. Ключові слова: Кримський півострів; Кримська соціалістична радянська республіка; більшовики. The proposed article deals with events, related to the construction in Crimea of soviet republic by bolshevists. The special attention … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №39 | Позначки: , , | Comments Off on Т. Б. Бикова З ІСТОРІЇ КРИМСЬКОЇ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ РАДЯНСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ (1919 р.)

Т. В. Шевчук АНТИРЕЛІГІЙНА ПОЛІТИКА РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ У 20–30-ті рр. ХХ ст.

У статті досліджено період становлення радянської релігійної політики, який тривав з 1917 р. до початку 1940-х рр. Ключові слова: антирелігійна політика; радянська влада; релігія; церква; Україна. This article investigates the period of the Soviet religious policy, which lasted from 1917 … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №39 | Позначки: , , , , | Comments Off on Т. В. Шевчук АНТИРЕЛІГІЙНА ПОЛІТИКА РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ У 20–30-ті рр. ХХ ст.

Н. В. Бем «НАШ НАРІД МАВ СВІДОМІСТЬ СВОЄЇ КОРІННОСТІ, Й ВІН ЗМАГАВСЯ…»

У статті розглянуті основні форми спротиву та настрої українського селянства навесні та влітку 1932 р. Ключові слова: селянство; хлібозаготівлі; опір; масові виступи. The article discusses the main strategies of resistance and moods of Ukrai nian peasants in the spring and … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №39 | Позначки: , , , | Comments Off on Н. В. Бем «НАШ НАРІД МАВ СВІДОМІСТЬ СВОЄЇ КОРІННОСТІ, Й ВІН ЗМАГАВСЯ…»

В. Ю. Печиборщ КОНТРАВЕРСІЙНІ ТЕМИ В ІСТОРІЇ ШВЕЙЦАРСЬКОЇ КОНФЕДЕРАЦІЇ ПЕРІОДУ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (Історіографічний аналіз праць Незалежної комісії експертів Швейцарії — «Друга світова війна»)

Охарактеризовано причини створення та результати діяльності Незалежної комісії експертів Швейцарії — «Друга світова війна». Ключові слова: незалежна комісія експертів; Друга світова війна; історіографічний аналіз; Швейцарська Конфедерація; проміжна доповідь; підсумковий звіт. The article is concerned with description of the reasons for … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №39 | Позначки: , , , , , | Comments Off on В. Ю. Печиборщ КОНТРАВЕРСІЙНІ ТЕМИ В ІСТОРІЇ ШВЕЙЦАРСЬКОЇ КОНФЕДЕРАЦІЇ ПЕРІОДУ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (Історіографічний аналіз праць Незалежної комісії експертів Швейцарії — «Друга світова війна»)

О. В. Махно ІНФОРМАЦІЙНА ПРИСУТНІСТЬ УРСР У СВІТІ В ДОБУ ПЕРЕБУДОВИ (1985–1990 рр.)

У статті аналізуються зміни державної інформаційної політики за доби Перебудови і Гласності, з’ясовуються особливості інформаційної присутності України в світі. Ключові слова: перебудова; УРСР; інформаційна політика; інформаційна присутність. The article highlights the process of changing the information policy of the Ukrainian … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №39 | Позначки: , , , | Comments Off on О. В. Махно ІНФОРМАЦІЙНА ПРИСУТНІСТЬ УРСР У СВІТІ В ДОБУ ПЕРЕБУДОВИ (1985–1990 рр.)

В. Ф. Деревінський ДІЯЛЬНІСТЬ В. ЧОРНОВОЛА ЩОДО УТВОРЕННЯ ГАЛИЦЬКОЇ АСАМБЛЕЇ

В статті розглянуто заходи В. Чорновола з налагодження координації діяльності обласних рад західного регіону України. Ключові слова: В. Чорновіл; Галицька асамблея; сесія; координація; рада. In the article the measures of V. Chornovil are considered on adjusting of coordination of regional … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №39 | Позначки: , , , , | Comments Off on В. Ф. Деревінський ДІЯЛЬНІСТЬ В. ЧОРНОВОЛА ЩОДО УТВОРЕННЯ ГАЛИЦЬКОЇ АСАМБЛЕЇ

Н. Г. Гузь ЗОБОВ’ЯЗАННЯ УКРАЇНИ ПЕРЕД РАДОЮ ЄВРОПИ ТА ЇХ ВИКОНАННЯ

У статті визначено основні зобов’язання України перед Радою Європи, досліджено хід їх виконання. Представлені висновки про значення виконання Україною цих зобов’язань. Ключові слова: Україна; Рада Європи; виконання зобов’язань; європейський правовий простір; правові стандарти Ради Європи. This article analyses the basic … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №39 | Позначки: , , , , | Comments Off on Н. Г. Гузь ЗОБОВ’ЯЗАННЯ УКРАЇНИ ПЕРЕД РАДОЮ ЄВРОПИ ТА ЇХ ВИКОНАННЯ

А. О. Лихолат РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ СФЕРИ ТА ІННОВАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ

Розглянуто і проаналізовано актуальні проблеми науково-технічного розвитку регіонів України. Ключові слова: науково-технічний комплекс; інновації; регіональна інфраструктура; технологічні парки; глобалізація. The current problems of scientific and technological development of the regions of Ukraine and the role of innovation infrastructure to accelerate … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №39 | Позначки: , , , , | Comments Off on А. О. Лихолат РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ СФЕРИ ТА ІННОВАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ

В. С. Єременко ПАМ’ЯТНИКИ І ПАМ’ЯТНИЙ ЗНАК ЖЕРТВАМ ГОЛОДОМОРУ В ЗАПОРІЖЖІ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ У КОМЕМОРАТИВНИХ ПРАКТИКАХ ДЕРЖАВИ

Статтю присвячено опису пам’ятників і пам’ятних знаків жертвам Голодомору, встановлених у місті Запоріжжя. Ключові слова: Голодомор; Запоріжжя; пам’ятники і пам’ятні знаки; комеморативні практики. This article describes the monuments and memorials to Great Famine victims in Zaporozhzhia, founds the features of … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №39 | Позначки: , , , | Comments Off on В. С. Єременко ПАМ’ЯТНИКИ І ПАМ’ЯТНИЙ ЗНАК ЖЕРТВАМ ГОЛОДОМОРУ В ЗАПОРІЖЖІ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ У КОМЕМОРАТИВНИХ ПРАКТИКАХ ДЕРЖАВИ

С. О. Костилєва ПІВНІЧНОАМЕРИКАНСЬКІ НАУКОВЦІ ПРО ТРАГІЧНІ Й ГЕРОЇЧНІ ЧАСИ В УКРАЇНІ

[Рец.: Примаченко Я. Північноамериканська історіографія діяльності ОУН і УПА / Примаченко Я. : Інститут історії України, — К., 2010. — 182 с.]. 39_18_Kostylieva

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №39 | Comments Off on С. О. Костилєва ПІВНІЧНОАМЕРИКАНСЬКІ НАУКОВЦІ ПРО ТРАГІЧНІ Й ГЕРОЇЧНІ ЧАСИ В УКРАЇНІ

В. М. Осташкіна НОВІТНЯ ЛІТЕРАТУРА НА ДОПОМОГУ У ВИВЧЕННІ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ІСТОРІЯ УКРАЇНИ: СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ АСПЕКТИ»

39_19_Ostashkina

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №39 | Comments Off on В. М. Осташкіна НОВІТНЯ ЛІТЕРАТУРА НА ДОПОМОГУ У ВИВЧЕННІ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ІСТОРІЯ УКРАЇНИ: СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ АСПЕКТИ»

А. А. Кізлова ОБЛАШТУВАННЯ ПРОСТОРУ НАВКОЛО МОЩЕЙ СВЯТИХ У ПЕЧЕРАХ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ ЯК СПОСІБ КОМУНІКАЦІЇ З БОГОМОЛЬЦЯМИ (кінець XVIII — перші десятиліття XX ст.)

В статті поставлено за мету через свідчення про комунікацію навколо святинь охарактеризувати їхніх хранителів. Ключові слова: Київ; Києво-Печерська лавра кінця XVIII — перших десятиліть ХХ ст.; мощі; комунікація; богмольці. The article deals with the creation of environment around the holy … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №39 | Позначки: , , , , | Залишити коментар

Ю. В. Хитровська УЧАСТЬ ПРЕДСТАВНИКІВ РИМО-КАТОЛИЦЬКОГО КЛІРУ ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ В РЕВОЛЮЦІЙНО-ДЕМОКРАТИЧНИХ ТА ЛІБЕРАЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ у другій половині XIX — на початку XX ст.

Автор статті досліджує проблему участі правобережного римо-католицького духовенства в організаціях революційно-демократичного та ліберального кшталту в другій половині ХІХ — на початку ХХ ст. Ключові слова: російське самодержавство; церква; Правобережна Україна; римо-католицьке духовенство; масонська організація. The purpose of this article is … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №39 | Позначки: , , , , | Comments Off on Ю. В. Хитровська УЧАСТЬ ПРЕДСТАВНИКІВ РИМО-КАТОЛИЦЬКОГО КЛІРУ ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ В РЕВОЛЮЦІЙНО-ДЕМОКРАТИЧНИХ ТА ЛІБЕРАЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ у другій половині XIX — на початку XX ст.

Н. О. Гончарова «ЕКАТЕРИНОСЛАВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ» ЯК ДЖЕРЕЛО ВИВЧЕННЯ ІСТОРІЇ ДОБРОЧИННОСТІ ДВОРЯНСТВА

Статтю присвячено дослідженню джерельного потенціалу дореволюційних єпархіальних періодичних видань. Ключові слова: єпархіальна періодика; офіційна частина; Катеринославська губ.; дворяни; пожертви. The article studies the potential source of pre-revolutionary diocesan periodicals. On the basis of the substantial evidence in the array «Ekaterynoslav … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №39 | Позначки: , , , , | Comments Off on Н. О. Гончарова «ЕКАТЕРИНОСЛАВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ» ЯК ДЖЕРЕЛО ВИВЧЕННЯ ІСТОРІЇ ДОБРОЧИННОСТІ ДВОРЯНСТВА

Н.І.Паламарчук ІЛЛЯ МЕЧНИКОВ — ЛАУРЕАТ НОБЕЛІВСЬКОЇ ПРЕМІЇ, УРОДЖЕНЕЦЬ УКРАЇНИ

В статті проаналізовано наукові здобутки, висвітлено життєвий шлях лауреата Нобелівської премії І. І. Мечникова. Ключові слова: бактеріологія; імунолог; фізіолог; Нобелівська премія. The materials from encyclopedic guides, scientific and journalistic works and period issues, author highlights the life of the founders … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №39 | Позначки: , , , | Comments Off on Н.І.Паламарчук ІЛЛЯ МЕЧНИКОВ — ЛАУРЕАТ НОБЕЛІВСЬКОЇ ПРЕМІЇ, УРОДЖЕНЕЦЬ УКРАЇНИ

О. С. Білявська МІСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ КИЄВА В СИСТЕМІ ОРГАНІВ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО АДМІНІСТРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ у XIX — на початку XX ст.

В статті аналізується діяльність органів самоврядування Києва протягом ХІХ — початку ХХ ст. у період його входження до складу Російської імперії. Ключові слова: губернатор; губернське правління; Магістрат; міська дума; міська управа; інкорпорація. The article deals with the activities of government … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №39 | Позначки: , , , | Comments Off on О. С. Білявська МІСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ КИЄВА В СИСТЕМІ ОРГАНІВ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО АДМІНІСТРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ у XIX — на початку XX ст.

А. І. Махінько УКРАЇНСЬКІ ВІЙСЬКОВІ ФОРМУВАННЯ В АРМІЯХ «БІЛОГО РУХУ» (1917–1920 рр.)

У статті висвітлено історію формування українських військових підрозділів в арміях російського «Білого руху», їх бойовий шлях, особливості уніформи. Ключові слова:≪Білий рух≫; доброволець; Добровольча армія; Карпаторуський полк; полк імені гетьмана Сагайдачного; полк імені Шевченка. In article the accrual of forming of … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №39 | Позначки: , , , , , | Comments Off on А. І. Махінько УКРАЇНСЬКІ ВІЙСЬКОВІ ФОРМУВАННЯ В АРМІЯХ «БІЛОГО РУХУ» (1917–1920 рр.)

С. В. Машкевич РАННЯ ІСТОРІЯ БЕЗРЕЙКОВОГО ГРОМАДСЬКОГО ТРАНСПОРТУ В КИЄВІ

У статті висвітлюється історія виникнення і ранні етапи експлуатації безрейкового міського громадського транспорту — тролейбуса й автобуса — в Києві. Ключові слова: Київ; транспорт; тролейбус; автобус. The article describes the creation and early stages of operation of trackless public transport … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №39 | Позначки: , , , | Comments Off on С. В. Машкевич РАННЯ ІСТОРІЯ БЕЗРЕЙКОВОГО ГРОМАДСЬКОГО ТРАНСПОРТУ В КИЄВІ

Л. Р. Ігнатова, Ш. Ш. Рамазанов ЗЕМЛЯ ЯК ОБ’ЄКТ РИНКОВИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ У ПЕРІОД ПРОВЕДЕННЯ АГРАРНОЇ РЕФОРМИ П. СТОЛИПІНА

У статті розглядаються основні проблеми формування ціни на землю у період проведення столипінської аграрної реформи. Ключові слова: Селянський поземельний Банк; ринок землі; приватні селянські землі; дворянське землеволодіння. In this article the basic problems of land prices in the post-reform period, … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №39 | Позначки: , , , | Comments Off on Л. Р. Ігнатова, Ш. Ш. Рамазанов ЗЕМЛЯ ЯК ОБ’ЄКТ РИНКОВИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ У ПЕРІОД ПРОВЕДЕННЯ АГРАРНОЇ РЕФОРМИ П. СТОЛИПІНА