Архів категорії: Сторінки Історії №37

Д. Г. Руднік БОЯРСТВО КИЇВСЬКОЇ ЗЕМЛІ В ХІІІ–ХІV ст.

У статті розглядається соціально-політична роль боярських верств Київщини в період монгольської влади й приєднання краю до Великого князівства Литовського, тобто ХІІІ–ХІV ст. Ключові слова: боярство; Київщина; монгольська влада; відносини з литовцями. This article is an attempt of consideration of the … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №37 | Позначки: , , , | Comments Off on Д. Г. Руднік БОЯРСТВО КИЇВСЬКОЇ ЗЕМЛІ В ХІІІ–ХІV ст.

Т. С. Водотика СОЦІАЛЬНА ЦІНА ТА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ: ПІДПРИЄМНИЦЬКА БЛАГОДІЙНІСТЬ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ ст.

Розвідку присвячено формам і методам підприємницької благодійності в умовах руйнування цінностей традиційного та формування системи пріоритетів індустріального суспільства. Ключові слова: благодійність; соціальна відповідальність; соціальна ціна; підприємництво; місто; модернізація; цінності. The article is devoted to the problem of the institute of … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №37 | Позначки: , , , , , | Comments Off on Т. С. Водотика СОЦІАЛЬНА ЦІНА ТА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ: ПІДПРИЄМНИЦЬКА БЛАГОДІЙНІСТЬ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ ст.

О. С. Білявська УЧАСТЬ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ МОЛОДІ НАДДНІПРЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ В НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНОМУ РУСІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ ст.

Аналізується участь університетської молоді Наддніпрянської України в національно-визвольному русі другої половини ХІХ ст. Ключові слова: студенти; університет; Наддніпрянська Україна; друга половина ХІХ ст.; національно-визвольний рух. The main aim of our article is to make a complex analysys of young university … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №37 | Позначки: , , , , | Comments Off on О. С. Білявська УЧАСТЬ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ МОЛОДІ НАДДНІПРЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ В НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНОМУ РУСІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ ст.

О. В. Малюта ОКСЕНТІЙ КОРЧАК-ЧЕПУРКІВСЬКИЙ — ПОСТАТЬ НА ТЛІ МЕДИЧНОЇ НАУКИ

У науковій статті висвітлюється життєвий, науковий, медичний шлях відомого вченого-епідеміолога, академіка Всеукраїнської академії наук О. Корчака-Чепурківського. Ключові слова: медична термінологія; історія медицини. The scientific article tells about the life, scientific, medical way the O. Korchak-Chepurkivskiy as the famous scientist and … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №37 | Позначки: , | Comments Off on О. В. Малюта ОКСЕНТІЙ КОРЧАК-ЧЕПУРКІВСЬКИЙ — ПОСТАТЬ НА ТЛІ МЕДИЧНОЇ НАУКИ

Хитровська Ю. В. ОФІЦІЙНА ПОЛІТИЧНА ПОЗИЦІЯ РИМО-КАТОЛИЦЬКОГО ДУХОВЕНСТВА ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ ЩОДО РОСІЙСЬКОГО САМОДЕРЖАВСТВА У XIX — НА ПОЧАТКУ XX ст.

Автор аналізує офіційне ставлення римо-католицького кліру Правобережжя до російського самодержавства у ХІХ — на початку ХХ ст., а також концентрує увагу читачів на його причинах. Ключові слова: римо-католицька церква; царський уряд; Правобережна Україна; папська курія; Ватикан; революційні рухи. The purpose … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №37 | Позначки: , , , , , | Comments Off on Хитровська Ю. В. ОФІЦІЙНА ПОЛІТИЧНА ПОЗИЦІЯ РИМО-КАТОЛИЦЬКОГО ДУХОВЕНСТВА ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ ЩОДО РОСІЙСЬКОГО САМОДЕРЖАВСТВА У XIX — НА ПОЧАТКУ XX ст.

О. В. Мартинюк РОСІЙСЬКИЙ НАЦІОНАЛІЗМ У КОНТЕКСТІ ВИБОРІВ ДО ДЕРЖАВНОЇ ДУМИ НА ПРАВОБЕРЕЖЖІ (1906–1912): ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ ОГЛЯД

У статті зроблено огляд історіографії російського націоналізму в контексті виборів до Державної думи Російської імперії (1906 –1912 рр.) у трьох губерніях Правобережжя — Подільській, Волинській та Київській. Ключові слова: вибори; російські націоналісти; Державна дума; праві партії; передвиборчі стратегії. This article … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №37 | Позначки: , , , , | Comments Off on О. В. Мартинюк РОСІЙСЬКИЙ НАЦІОНАЛІЗМ У КОНТЕКСТІ ВИБОРІВ ДО ДЕРЖАВНОЇ ДУМИ НА ПРАВОБЕРЕЖЖІ (1906–1912): ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ ОГЛЯД

Л. В. Гриневич ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВІВ ПОЛІТИЧНОЇ АКТИВНОСТІ НАСЕЛЕННЯ УСРР В УМОВАХ НЕДОРОДІВ І ГОЛОДУ 1928–1929 рр.

В статті проаналізовано проблему «антирадянського» та «радянського» громадських «активів» у радянській Україні в умовах недородів і голоду 1928–1929 рр. Ключові слова: політична активність; актив радянський; актив антирадянський; голод 1928–1929 рр. The article analyzes the problem of the «anti-Soviet» and «Soviet» … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №37 | Позначки: , , | Comments Off on Л. В. Гриневич ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВІВ ПОЛІТИЧНОЇ АКТИВНОСТІ НАСЕЛЕННЯ УСРР В УМОВАХ НЕДОРОДІВ І ГОЛОДУ 1928–1929 рр.

М. С. Вороніна ҐЕНДЕРНА ПОЛІТИКА БІЛЬШОВИКІВ НА ХАРКІВЩИНІ (1900 –1930-ті рр.)

Статтю присвячено з’ясуванню причин, через які залишилася незначною фемінізація більшовицької організації до остаточного встановлення радянської влади в Харкові. Ключові слова: ґендер; ліберальний фемінізм; маскулінний. The main aim of this article is to find out the main reasons for a little … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №37 | Позначки: , , | Comments Off on М. С. Вороніна ҐЕНДЕРНА ПОЛІТИКА БІЛЬШОВИКІВ НА ХАРКІВЩИНІ (1900 –1930-ті рр.)

Д. Р. Гайнетдінов БОРОТЬБА МІЖ КИЇВСЬКИМ ТА ХАРКІВСЬКИМ ЦЕНТРАМИ В УКРАЇНСЬКІЙ АВТОКЕФАЛЬНІЙ ПРАВОСЛАВНІЙ ЦЕРКВІ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ 1920-х рр.

Досліджується історія конфлікту всередині Української автокефальної православної церкви між оточенням митрополита Василя Липківського та третім складом Президії Всеукраїнської православної церковної ради. Ключові слова: Українська автокефальна православна церква; Всеукраїнська православна церковна рада; Всеукраїнський собор. The article studies the history of the … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №37 | Позначки: , , | Comments Off on Д. Р. Гайнетдінов БОРОТЬБА МІЖ КИЇВСЬКИМ ТА ХАРКІВСЬКИМ ЦЕНТРАМИ В УКРАЇНСЬКІЙ АВТОКЕФАЛЬНІЙ ПРАВОСЛАВНІЙ ЦЕРКВІ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ 1920-х рр.