Архів категорії: Сторінки Історії №37

В. В. Єрмоленко ВЕЛИКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ КАПІТАЛ: НОВИЙ ПОГЛЯД НА НОВІ СОЦІАЛЬНІ ФЕНОМЕНИ

[Головко В. Українські фінансово-промислові групи в модернізаційних процесах / Головко В. — К. : Інститут історії України, 2012. — 416 с.]. 37_19_Ermolenko

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №37 | Comments Off on В. В. Єрмоленко ВЕЛИКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ КАПІТАЛ: НОВИЙ ПОГЛЯД НА НОВІ СОЦІАЛЬНІ ФЕНОМЕНИ

С. О. Костилєва ҐРУНТОВНА ПРАЦЯ ПРО ДОСВІД І ПЕРСПЕКТИВИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ

[Верменич Я. В. Адміністративно-територіальний устрій України: ево- люція, сучасний стан, проблеми реформування. У 2-х ч. / Верменич Я. В. — К. : Інститут історії України НАН України, 2009. — Ч. 1. — 364 с. ; Ч. 2. — 369 с.]. … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №37 | Comments Off on С. О. Костилєва ҐРУНТОВНА ПРАЦЯ ПРО ДОСВІД І ПЕРСПЕКТИВИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ

О. В. Лабур СПОГАДИ ПРЕДСТАВНИЦЬ ЖІНВІДДІЛІВ ЯК ДЖЕРЕЛО ВИВЧЕННЯ РАДЯНСЬКОЇ ПОЛІТИКИ «ЖІНОЧОГО РОЗКРІПАЧЕННЯ» В УКРАЇНІ 1920-х рр.

Проаналізовано мемуари представниць жінвідділівських підрозділів більшовицької партії в Україні у 1920-тих рр. Ключові слова: жінвідділи; жіночі мемуари; історичне джерело; ≪розкріпачення≫ жінок; Радянська Україна; 1920–1930-ті рр.; інформаційний потенціал; репрезентативність джерел. The Memoirs of zhynviddil’s (zhynviddil — unit of communist party of … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №37 | Позначки: , , , , , , , | Comments Off on О. В. Лабур СПОГАДИ ПРЕДСТАВНИЦЬ ЖІНВІДДІЛІВ ЯК ДЖЕРЕЛО ВИВЧЕННЯ РАДЯНСЬКОЇ ПОЛІТИКИ «ЖІНОЧОГО РОЗКРІПАЧЕННЯ» В УКРАЇНІ 1920-х рр.

Ж. І. Кулик ВІДДЗЕРКАЛЕННЯ ЖИТТЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ ОЛЕНИ ТЕЛІГИ В ПРАЦЯХ ДОСЛІДНИКІВ

В статті зроблено огляд наукової літератури, присвяченої життю, діяльності і творчості поетеси Олени Теліги. Особлива увага надається роботам її друзів і знайомих. Ключові слова: історіографія; Олена Теліга; Олег Жданович; література; періодика. This article reviews the scientific literature about the life, … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №37 | Позначки: , , , , | Comments Off on Ж. І. Кулик ВІДДЗЕРКАЛЕННЯ ЖИТТЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ ОЛЕНИ ТЕЛІГИ В ПРАЦЯХ ДОСЛІДНИКІВ

А. В. Курьянович ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ КАК ФОРМА ПАРЛАМЕНТАРИЗМА В БЕЛАРУСИ (1938–1996)

У статті представлено огляд етапів розвитку Верховної Ради Білорусі впродовж 1938–1996 рр., проаналізовано її еволюцію від парламенту радянського типу до класичного законодавчого і представницького органу. Ключові слова: парламент; президент; представництво; вибори; партія; фракція. In article the review of stages of … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №37 | Позначки: , , , , , | Comments Off on А. В. Курьянович ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ КАК ФОРМА ПАРЛАМЕНТАРИЗМА В БЕЛАРУСИ (1938–1996)

Л. В. Бортник ОСОБЛИВОСТІ СПІВПРАЦІ КОРПУСУ ОХОРОНИ ПРИКОРДОННЯ З ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ НА ТЕРИТОРІЇ ВОЛИНСЬКОГО ВОЄВОДСТВА у 1924 –1939 рр.

У статті проаналізовано особливості співпраці Корпусу охорони прикордоння (КОП) із державними органами на території Волинського воєводства. Ключові слова: Корпус охорони прикордоння; співпраця; охорона державного кордону; органи державної адміністрації; Державна поліція. The features of cooperation between Border Protection Corps (BPC) and … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №37 | Позначки: , , , , | Comments Off on Л. В. Бортник ОСОБЛИВОСТІ СПІВПРАЦІ КОРПУСУ ОХОРОНИ ПРИКОРДОННЯ З ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ НА ТЕРИТОРІЇ ВОЛИНСЬКОГО ВОЄВОДСТВА у 1924 –1939 рр.

І. К. Патриляк УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКИЙ ЗБРОЙНИЙ КОНФЛІКТ У РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ. СПРОБА СИНТЕТИЧНОГО ПОГЛЯДУ

Статтю присвячено узагальненню подій українсько-польського збройного конфлікту в роки Другої світової війни. Ключові слова: конфлікт; антиколоніальний рух; цивільне населення; жертви. This article deals with the complex investigation of Ukrainian-Polish military conflict in Western Ukraine lands during the Second World War. … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №37 | Позначки: , , , | Comments Off on І. К. Патриляк УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКИЙ ЗБРОЙНИЙ КОНФЛІКТ У РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ. СПРОБА СИНТЕТИЧНОГО ПОГЛЯДУ

А. О. Лихолат ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ: СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ ЇЇ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ

Аналізуються система функціонування інтелектуальної власності, проблеми охорони та законодавчого забезпечення її прав в Україні. Ключові слова: інтелектуальна власність; інноваційна і науково-технічна діяльність; авторське право; патенти; інформація. The functioning of the system of intellectual property protection and legal problems of its … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №37 | Позначки: , , , , | Comments Off on А. О. Лихолат ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ: СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ ЇЇ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ

Ш. Ш. Рамазанов, Л. Р. Ігнатова КИЇВСЬКА СТРАТЕГІЧНА ОБОРОННА ОПЕРАЦІЯ

У статті розглядаються причини поразки радянських військ в одній з найтрагічніших битв початку Великої Вітчизняної війни — Київської стратегічної оборонної операції. Ключові слова: Київська стратегічна оборонна операція; Південно-Західний фронт; київський котел; група армій ≪Центр≫; Ставка верховного головнокомандування. The article discusses … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №37 | Позначки: , , , , | Comments Off on Ш. Ш. Рамазанов, Л. Р. Ігнатова КИЇВСЬКА СТРАТЕГІЧНА ОБОРОННА ОПЕРАЦІЯ

В. В. Половинська ВАРЯЗЬКІ КНЯГИНІ ІНГІГЕРД І ГІТА ТА ІНШІ «НЕВИДИМІ» СКАНДИНАВКИ НА РУСІ

У статті розглянуто долі скандинавських жінок на Русі в епоху вікінгів. На основі археологічних даних та писемних пам’яток, котрі досі лишаються поза увагою більшості дослідників, зроблено спробу заповнити відповідні лакуни у вивченні відносин Давньої Русі з країнами Північної Європи. Ключові … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №37 | Позначки: , , , , , , , | Comments Off on В. В. Половинська ВАРЯЗЬКІ КНЯГИНІ ІНГІГЕРД І ГІТА ТА ІНШІ «НЕВИДИМІ» СКАНДИНАВКИ НА РУСІ

Д. Г. Руднік БОЯРСТВО КИЇВСЬКОЇ ЗЕМЛІ В ХІІІ–ХІV ст.

У статті розглядається соціально-політична роль боярських верств Київщини в період монгольської влади й приєднання краю до Великого князівства Литовського, тобто ХІІІ–ХІV ст. Ключові слова: боярство; Київщина; монгольська влада; відносини з литовцями. This article is an attempt of consideration of the … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №37 | Позначки: , , , | Comments Off on Д. Г. Руднік БОЯРСТВО КИЇВСЬКОЇ ЗЕМЛІ В ХІІІ–ХІV ст.

Т. С. Водотика СОЦІАЛЬНА ЦІНА ТА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ: ПІДПРИЄМНИЦЬКА БЛАГОДІЙНІСТЬ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ ст.

Розвідку присвячено формам і методам підприємницької благодійності в умовах руйнування цінностей традиційного та формування системи пріоритетів індустріального суспільства. Ключові слова: благодійність; соціальна відповідальність; соціальна ціна; підприємництво; місто; модернізація; цінності. The article is devoted to the problem of the institute of … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №37 | Позначки: , , , , , | Comments Off on Т. С. Водотика СОЦІАЛЬНА ЦІНА ТА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ: ПІДПРИЄМНИЦЬКА БЛАГОДІЙНІСТЬ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ ст.

О. С. Білявська УЧАСТЬ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ МОЛОДІ НАДДНІПРЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ В НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНОМУ РУСІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ ст.

Аналізується участь університетської молоді Наддніпрянської України в національно-визвольному русі другої половини ХІХ ст. Ключові слова: студенти; університет; Наддніпрянська Україна; друга половина ХІХ ст.; національно-визвольний рух. The main aim of our article is to make a complex analysys of young university … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №37 | Позначки: , , , , | Comments Off on О. С. Білявська УЧАСТЬ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ МОЛОДІ НАДДНІПРЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ В НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНОМУ РУСІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ ст.

О. В. Малюта ОКСЕНТІЙ КОРЧАК-ЧЕПУРКІВСЬКИЙ — ПОСТАТЬ НА ТЛІ МЕДИЧНОЇ НАУКИ

У науковій статті висвітлюється життєвий, науковий, медичний шлях відомого вченого-епідеміолога, академіка Всеукраїнської академії наук О. Корчака-Чепурківського. Ключові слова: медична термінологія; історія медицини. The scientific article tells about the life, scientific, medical way the O. Korchak-Chepurkivskiy as the famous scientist and … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №37 | Позначки: , | Comments Off on О. В. Малюта ОКСЕНТІЙ КОРЧАК-ЧЕПУРКІВСЬКИЙ — ПОСТАТЬ НА ТЛІ МЕДИЧНОЇ НАУКИ

Хитровська Ю. В. ОФІЦІЙНА ПОЛІТИЧНА ПОЗИЦІЯ РИМО-КАТОЛИЦЬКОГО ДУХОВЕНСТВА ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ ЩОДО РОСІЙСЬКОГО САМОДЕРЖАВСТВА У XIX — НА ПОЧАТКУ XX ст.

Автор аналізує офіційне ставлення римо-католицького кліру Правобережжя до російського самодержавства у ХІХ — на початку ХХ ст., а також концентрує увагу читачів на його причинах. Ключові слова: римо-католицька церква; царський уряд; Правобережна Україна; папська курія; Ватикан; революційні рухи. The purpose … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №37 | Позначки: , , , , , | Comments Off on Хитровська Ю. В. ОФІЦІЙНА ПОЛІТИЧНА ПОЗИЦІЯ РИМО-КАТОЛИЦЬКОГО ДУХОВЕНСТВА ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ ЩОДО РОСІЙСЬКОГО САМОДЕРЖАВСТВА У XIX — НА ПОЧАТКУ XX ст.

О. В. Мартинюк РОСІЙСЬКИЙ НАЦІОНАЛІЗМ У КОНТЕКСТІ ВИБОРІВ ДО ДЕРЖАВНОЇ ДУМИ НА ПРАВОБЕРЕЖЖІ (1906–1912): ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ ОГЛЯД

У статті зроблено огляд історіографії російського націоналізму в контексті виборів до Державної думи Російської імперії (1906 –1912 рр.) у трьох губерніях Правобережжя — Подільській, Волинській та Київській. Ключові слова: вибори; російські націоналісти; Державна дума; праві партії; передвиборчі стратегії. This article … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №37 | Позначки: , , , , | Comments Off on О. В. Мартинюк РОСІЙСЬКИЙ НАЦІОНАЛІЗМ У КОНТЕКСТІ ВИБОРІВ ДО ДЕРЖАВНОЇ ДУМИ НА ПРАВОБЕРЕЖЖІ (1906–1912): ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ ОГЛЯД

Л. В. Гриневич ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВІВ ПОЛІТИЧНОЇ АКТИВНОСТІ НАСЕЛЕННЯ УСРР В УМОВАХ НЕДОРОДІВ І ГОЛОДУ 1928–1929 рр.

В статті проаналізовано проблему «антирадянського» та «радянського» громадських «активів» у радянській Україні в умовах недородів і голоду 1928–1929 рр. Ключові слова: політична активність; актив радянський; актив антирадянський; голод 1928–1929 рр. The article analyzes the problem of the «anti-Soviet» and «Soviet» … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №37 | Позначки: , , | Comments Off on Л. В. Гриневич ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВІВ ПОЛІТИЧНОЇ АКТИВНОСТІ НАСЕЛЕННЯ УСРР В УМОВАХ НЕДОРОДІВ І ГОЛОДУ 1928–1929 рр.

М. С. Вороніна ҐЕНДЕРНА ПОЛІТИКА БІЛЬШОВИКІВ НА ХАРКІВЩИНІ (1900 –1930-ті рр.)

Статтю присвячено з’ясуванню причин, через які залишилася незначною фемінізація більшовицької організації до остаточного встановлення радянської влади в Харкові. Ключові слова: ґендер; ліберальний фемінізм; маскулінний. The main aim of this article is to find out the main reasons for a little … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №37 | Позначки: , , | Comments Off on М. С. Вороніна ҐЕНДЕРНА ПОЛІТИКА БІЛЬШОВИКІВ НА ХАРКІВЩИНІ (1900 –1930-ті рр.)

Д. Р. Гайнетдінов БОРОТЬБА МІЖ КИЇВСЬКИМ ТА ХАРКІВСЬКИМ ЦЕНТРАМИ В УКРАЇНСЬКІЙ АВТОКЕФАЛЬНІЙ ПРАВОСЛАВНІЙ ЦЕРКВІ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ 1920-х рр.

Досліджується історія конфлікту всередині Української автокефальної православної церкви між оточенням митрополита Василя Липківського та третім складом Президії Всеукраїнської православної церковної ради. Ключові слова: Українська автокефальна православна церква; Всеукраїнська православна церковна рада; Всеукраїнський собор. The article studies the history of the … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №37 | Позначки: , , | Comments Off on Д. Р. Гайнетдінов БОРОТЬБА МІЖ КИЇВСЬКИМ ТА ХАРКІВСЬКИМ ЦЕНТРАМИ В УКРАЇНСЬКІЙ АВТОКЕФАЛЬНІЙ ПРАВОСЛАВНІЙ ЦЕРКВІ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ 1920-х рр.