Архів категорії: Сторінки Історії №34 (2012 p.)

О. О. Роменський «У ВЛАДИКАХ АПОСТОЛ» (ДО ПИТАННЯ ПРО ЧАС ТА ОБСТАВИНИ КАНОНІЗАЦІЇ КНЯЗЯ ВОЛОДИМИРА)

В статті визначається час канонізації князя Володимира Святославича на підставі аналізу лексики джерел та практики зарахування до лику святих, що склалася в Православній Церкві. Автор робить висновок, що церковне вшанування Володимира мало місце ще в давньоруську добу, канонізація відбулася не … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №34 (2012 p.) | Comments Off on О. О. Роменський «У ВЛАДИКАХ АПОСТОЛ» (ДО ПИТАННЯ ПРО ЧАС ТА ОБСТАВИНИ КАНОНІЗАЦІЇ КНЯЗЯ ВОЛОДИМИРА)

И. В. Туров ИСТОРИОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОПОВЕДЕЙ ЛИДЕРА ХАСИДОВ РАББИ ЛЕВИ ИЦХАКА ИЗ БЕРДИЧЕВА

Статья посвящена анализу историософской концепции рабби Леви Ицхака из Бердичева и ее сопоставлению с суждениями о ходе истории в произведениях раввинской письменности прежних времен. Автор приходит к выводу, что суждения бердичевского цадика, касающиеся указанной темы, представляют собой синтез концепций, распространенных … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №34 (2012 p.) | Comments Off on И. В. Туров ИСТОРИОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОПОВЕДЕЙ ЛИДЕРА ХАСИДОВ РАББИ ЛЕВИ ИЦХАКА ИЗ БЕРДИЧЕВА

В. В. Кукса, Т. В. Коломієць РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ЖІНКИ В КОЗАЦЬКІЙ ДЕРЖАВІ

Досліджуються роль та значення жінок козацької України як у культурно-історичному творенні духовних і матеріальних цінностей суспільства, так і в державотворенні. We investigate the role and importance of women in Cossack Ukraine in the cultural-historical creation of the spiritual and material … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №34 (2012 p.) | Comments Off on В. В. Кукса, Т. В. Коломієць РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ЖІНКИ В КОЗАЦЬКІЙ ДЕРЖАВІ

А. І. Махінько З ІСТОРІЇ КИЇВСЬКОЇ ЦЕРКВИ СВЯТОЇ РІВНОАПОСТОЛЬНОЇ МАРІЇ МАГДАЛИНИ

У статті на основі друкованих джерел і краєзнавчих матеріалів висвітлюються деякі аспекти історії функціонування православної парафіяльної церкви у київському передмісті Шулявка, аналізується перспектива реконструкції храму в сучасних умовах. The certain historical aspects of the Orthodox parish Church’s function on Kyiv … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №34 (2012 p.) | Comments Off on А. І. Махінько З ІСТОРІЇ КИЇВСЬКОЇ ЦЕРКВИ СВЯТОЇ РІВНОАПОСТОЛЬНОЇ МАРІЇ МАГДАЛИНИ

Я. М. Шульга ЧЕРНЕЦТВО XVIII ст. ЗА МЕЖАМИ ОБИТЕЛІ: БЛАГОЧЕСТИВІ БОГОМОЛЬЦІ ЧИ «БРОДЯГИ И БЕЗДЕЛЬНИКИ»?

Паломництво як прояв релігійності характерне не лише для світського населення, але й для ченців. Суспільство сприймало це явище однобоко і трактувало як порушення моралі. Однак чернече богомілля практикувалося й було проявом глибокої потреби чорного духовенства у вшануванні святинь. Pilgrimage as … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №34 (2012 p.) | Comments Off on Я. М. Шульга ЧЕРНЕЦТВО XVIII ст. ЗА МЕЖАМИ ОБИТЕЛІ: БЛАГОЧЕСТИВІ БОГОМОЛЬЦІ ЧИ «БРОДЯГИ И БЕЗДЕЛЬНИКИ»?

Я. П. Цецик ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ У ВОЛИНСЬКІЙ ГУБЕРНІЇ у 1895 –1914 рр.

У статті досліджено діяльність середніх та початкових освітніх закладів на Волині у 1895–1914 рр., проаналізовано вплив на них органів державної влади. In this article the activity of middle and initial educational establishments on Volyn in 1895–1914 is investigated, the influence … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №34 (2012 p.) | Comments Off on Я. П. Цецик ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ У ВОЛИНСЬКІЙ ГУБЕРНІЇ у 1895 –1914 рр.

Л. М. Жванко, Ю. І. Стрілець ПОЛІТИКА УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ ЩОДО СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ БІЖЕНЦІВ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (квітень — грудень 1918 р.)

У статті, написаній на переважно невідомих архівних документах центральних і обласних архівів України, висвітлюється політика Української держави у сфері соціального забезпечення біженців — жертв Першої світової війни. In the offered article, written on the basis of the unknown documents of … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №34 (2012 p.) | Comments Off on Л. М. Жванко, Ю. І. Стрілець ПОЛІТИКА УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ ЩОДО СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ БІЖЕНЦІВ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (квітень — грудень 1918 р.)

В. Г. Гаврик ІСААК МАЗЕПА В ДЕРЖАВОТВОРЕННІ В УНР ДОБИ ДИРЕКТОРІЇ

У статті на основі широкого кола спеціальної літератури та неопублікованих джерел розглядається внесок Ісаака Мазепи у державне будівництво в Україні доби Директорії УНР. In the article on the basis of wide circle of the special literature and unpublished sources the … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №34 (2012 p.) | Comments Off on В. Г. Гаврик ІСААК МАЗЕПА В ДЕРЖАВОТВОРЕННІ В УНР ДОБИ ДИРЕКТОРІЇ

Т. Б. Бикова КРИМСЬКІ КРАЙОВІ УРЯДИ 1918 –1919 рр.

В статті розглядається діяльність урядів, які існували на території Кримського півострова протягом 1918–1919 рр., їхні відносини з політичними силами, котрі боролися за владу в Україні — урядами Української Держави, більшовиками та Добровольчою армією. The article discusses the activities of Governments, … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №34 (2012 p.) | Comments Off on Т. Б. Бикова КРИМСЬКІ КРАЙОВІ УРЯДИ 1918 –1919 рр.

О. П. Гужва, П. Подорожний ДРАМАТУРГІЧНА НАПРУГА В ХУДОЖНІЙ КУЛЬТУРІ ДОБИ МОДЕРНУ

Драматургічна напруга — усталена ознака всіх проявів духовного буття, його об’єднавча сила, що знаходить виявлення в результатах людської діяльності, з яких складається єдине поле культури і формується творча особистість. Власне, за драматургічною напругою музичних та поетичних творів початку минулого століття … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №34 (2012 p.) | Comments Off on О. П. Гужва, П. Подорожний ДРАМАТУРГІЧНА НАПРУГА В ХУДОЖНІЙ КУЛЬТУРІ ДОБИ МОДЕРНУ