Архів категорії: Сторінки Історії №31

Сторінки Історії №31

М. С. Вороніна ДО ПИТАННЯ ПРО МЕНТАЛЬНИЙ АСПЕКТ РУХУ ДРУЖИН КОМАНДИРІВ ПРОМИСЛОВОСТІ В РАДЯНСЬКІЙ УКРАЇНІ (друга половина 1930-х рр.)

Проаналізовано передумови виникнення, ментальний аспект руху дружин командирів промисловості в радянській Україні другої половини 1930-х рр., досліджено причини регіонального дисбалансу в презентації діяльності жінрад на сторінках всесоюзного журналу «Общественница». Іn the paper there have been analyzed mental features of prerequisites … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №31 | Позначки: , | Comments Off on М. С. Вороніна ДО ПИТАННЯ ПРО МЕНТАЛЬНИЙ АСПЕКТ РУХУ ДРУЖИН КОМАНДИРІВ ПРОМИСЛОВОСТІ В РАДЯНСЬКІЙ УКРАЇНІ (друга половина 1930-х рр.)

Я. П. Цецик ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКІ ВЗАЄМОВІДНОСИНИ НА ВОЛИНІ НАПЕРЕДОДНІ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ: ПРИЧИНИ КОНФРОНТАЦІЇ

Проаналізовано особливості польсько-українських взаємин на Волині напередодні Другої світової війни, з’ясовано чинники, які вплинули на стан цих відносин, висвітлено асиміляційну політику польського уряду щодо українців. In the article with the use of materials of periodicals and archived sources the Polish-Ukraine … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №31 | Позначки: , , | Comments Off on Я. П. Цецик ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКІ ВЗАЄМОВІДНОСИНИ НА ВОЛИНІ НАПЕРЕДОДНІ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ: ПРИЧИНИ КОНФРОНТАЦІЇ

О. О. Семенів НАСТУПАЛЬНІ ОПЕРАЦІЇ ЧЕРВОНОЇ АРМІЇ У ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ В 1944 р.

На основі аналізу архівних документів, вітчизняної та зарубіжної наукової літератури досліджено хід визволення Тернопільської області від німецьких окупантів під час Другої світової війни. Висвітлено умови та фактори, що спричинили проведення Проскурівсько-Чернівецької та Львівсько-Сандомирської операцій на Тернопільщині, визначено характерні особливості підготовки … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №31 | Позначки: , | Comments Off on О. О. Семенів НАСТУПАЛЬНІ ОПЕРАЦІЇ ЧЕРВОНОЇ АРМІЇ У ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ В 1944 р.

Ш. Ш. Рамазанов, Л. Р. Ігнатова, І. К. Лебедєв ПРИЧИНИ ТА ВИНУВАТЦІ РОЗВ’ЯЗАННЯ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ У ВИСВІТЛЕННІ СУЧАСНИХ ДОСЛІДНИКІВ

У статті автори аналізують публікації сучасних дослідників про початок Другої Світової війни. Спираючись на документальні дані та науково-історичну літературу, сучасні науковці намагаються з’ясувати історичну правду про те, хто є винуватцем розв’язання війни — Німеччина чи Радянський Союз. Але різниця в … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №31 | Позначки: , | Comments Off on Ш. Ш. Рамазанов, Л. Р. Ігнатова, І. К. Лебедєв ПРИЧИНИ ТА ВИНУВАТЦІ РОЗВ’ЯЗАННЯ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ У ВИСВІТЛЕННІ СУЧАСНИХ ДОСЛІДНИКІВ

Г. В. Лупаренко ВПЛИВ ШВЕДСЬКОГО МАШИНОБУДУВАННЯ НА РОЗВИТОК КОНСТРУКЦІЇ РАДЯНСЬКОГО ТРАКТОРА

Представлено характеристику шведського машинобудування та інженерної думки і висвітлено їхній вплив на становлення тракторобудування в СРСР. Робиться спроба пояснити, чому саме на Швецію у відповідних галузях значною мірою орієнтувався Радянський Союз. In the article description of the Swedish engineer and … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №31 | Позначки: , , , | Comments Off on Г. В. Лупаренко ВПЛИВ ШВЕДСЬКОГО МАШИНОБУДУВАННЯ НА РОЗВИТОК КОНСТРУКЦІЇ РАДЯНСЬКОГО ТРАКТОРА

Л. С. Баштова, Н. В. Писаревська ІСТОРИЧНА ТА НАУКОВА СПАДЩИНА АВІАКОНСТРУКТОРА Г. Є. ЛОЗИНО-ЛОЗИНСЬКОГО В ОЦІНКАХ РІДНИХ ТА КОЛЕГ

Аналізується історія становлення космонавтики крізь призму дослідження життєвого і творчого шляху геніального авіаконструктора, українця за походженням Гліба Євгеновича Лозино-Лозинського, обґрунтовується джерелознавча цінність спогадів та інтерв’ю для більш глибокого осмислення біографіївченого. In the article illumination of historical and cultural legacy of … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №31 | Позначки: , , , , | Comments Off on Л. С. Баштова, Н. В. Писаревська ІСТОРИЧНА ТА НАУКОВА СПАДЩИНА АВІАКОНСТРУКТОРА Г. Є. ЛОЗИНО-ЛОЗИНСЬКОГО В ОЦІНКАХ РІДНИХ ТА КОЛЕГ

О. В. Короткова ВНЕСОК ПРЕЗИДЕНТА ЛЕОНІДА КРАВЧУКА У СТВОРЕННЯ ПОЗИТИВНОГО ІМІДЖУ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ В СВІТІ

Аналізуються процеси державотворення в Україні у перші роки її незалежності, обґрунтовується вагомий внесок першого Президента України Л. М. Кравчука у формування позитивного іміджу української держави в світі. In the article, the processes of creation of the state in Ukraine in … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №31 | Позначки: , , , , | Comments Off on О. В. Короткова ВНЕСОК ПРЕЗИДЕНТА ЛЕОНІДА КРАВЧУКА У СТВОРЕННЯ ПОЗИТИВНОГО ІМІДЖУ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ В СВІТІ

П. А. Дігтяр ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ В СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІЙ СИСТЕМІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ: СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Аналізуються погляди істориків, політологів і конституціоналістів на природу громадянського суспільства, пов’язані з відповідним розумінням соціальності, влади, публічності й прав людини. Висвітлюються важливі аспекти розвитку громадських організацій України в новітній період, що мають віддзеркалюватися в навчальному курсі «Історія України», In this … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №31 | Позначки: , , , , | Comments Off on П. А. Дігтяр ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ В СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІЙ СИСТЕМІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ: СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Т. В. Орлова МІФОЛОГЕМА «БЕРЕГИНІ» В СВІТЛІ КРИТИКИ УКРАЇНСЬКИХ СУСПІЛЬСТВОЗНАВЦІВ

Вперше у вітчизняній історіографії подається аналіз міфологеми «Берегиня»: причини виникнення, конструювання, глибинний сенс, реальний вплив на суспільство, що знайшло віддзеркалення не тільки у неоромантиків, які вбачають головною рушійною силою подальшого розвитку України відродження патріархальних традицій, а й у серйозних науковців … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №31 | Позначки: , , , | Comments Off on Т. В. Орлова МІФОЛОГЕМА «БЕРЕГИНІ» В СВІТЛІ КРИТИКИ УКРАЇНСЬКИХ СУСПІЛЬСТВОЗНАВЦІВ

А. І. Махінько ОСВІТНІ РЕФОРМИ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ: СТАН, ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ

Розкриваються особливості реформування середньої освіти у незалежній Україні, висвітлюються напрями, стратегія та основоположні принципи нововведень у середній школі, досліджується проблема реалізації запланованих змін на практиці. In the article the features of secondary education reformation open up in independent Ukraine, in … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №31 | Позначки: , , , | Comments Off on А. І. Махінько ОСВІТНІ РЕФОРМИ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ: СТАН, ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ