Т. В. Вронська, С. П. Лясковська ІНСТИТУТ ПРАКТИКАНТІВ У КАДРОВІЙ ПОЛІТИЦІ РАДЯНСЬКИХ СПЕЦСЛУЖБ (1920–1940-ВІ РР.)

DOI: 10.20535/2307-5244.53.2021.248471

Воєнно-дипломатична академія ім. Є. Березняка (Київ, Україна)

Національна академія Служби безпеки України

У статті досліджуються особливості функціонування інституту прак-
тикантів у загальній системі підготовки кадрів для радянських органів дер-
жавної безпеки у 1920-ті — 1940-ві рр. Розкриваються причини його виник-
нення та еволюція, зокрема в роки НЕПу, Великого терору, Другої Світової
війни. Аналізується феномен формування працівника державної безпеки в
«польових умовах» — у надрах практичних підрозділів ОДПУ — НКВС —
НКДБ, місце пришвидшеного відомчого «лікнепу» в професійних ліфтах
багатьох відомих діячів розвідки й контррозвідки СРСР.

Ключові слова: радянські спецслужби, розвідка, контррозвідка, кадри,
професійний вишкіл, чекістське навчання, практикант, стажист, наставник.

Опубліковано у Сторінки історії №53. Додати до закладок постійне посилання.