О. М. Ігнатуша, Т. С. Грузова ЦЕРКВА В УМОВАХ ГОЛОДОМОРУ 1932–1933 РР.: ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ ДИСКУРС

DOI: 10.20535/2307-5244.53.2021.248481

У статті охарактеризовано здобутки сучасної української історичної
науки у визначенні місця й ролі церкви в умовах Голодомору 1932–1933 рр.,
становища та діяльності церковних організацій, релігійних спільнот, духо-
венства, вірян. Показано коло авторів, тематику та географію досліджень.
Розкрито основні напрями й динаміку вивчення теми. Простежено залеж-
ність її розробки від громадсько-політичних впливів. Визначено перспекти-
ви подальших досліджень.
Ключові слова: церква, радянська держава, Голодомор, геноцид, істо-
ріографія.

Опубліковано у Сторінки історії №53. Додати до закладок постійне посилання.