О. А. Чумаченко РОЗВИТОК СЕРЕДНЬОЇ СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ В ГАЛУЗІ АВІАДВИГУНОБУДУВАННЯ 1950–1980-Х РР. НА ПРИКЛАДІ ЗАПОРІЗЬКОГО АВІАЦІЙНОГО КОЛЕДЖУ ІМ. О. Г. ІВЧЕНКА

DOI: 10.20535/2307-5244.53.2021.248560

Національний університет «Запорізька політехніка»

У статті розглянуто розвиток середньої спеціальної освіти України
в галузі авіаційного двигунобудування на прикладі Запорізького авіаційно-
го коледжу імені академіка Івченка 1950–1980 рр. На основі нововведених
архівних матеріалів досліджено головні напрями діяльності навчально-
го закладу, його зв’язок із розвитком системи освіти в цілому. З’ясовано
кількісно-якісні зміни викладацького та учнівського складу, які посприяли
покращенню умов навчання та вплинули на вирішення проблем матеріаль-
но-технічного забезпечення технікуму.
Ключові слова: середня спеціальна освіта, авіаційний коледж, технікум,
кваліфіковані кадри, технічна спеціальність, навчально-методична робота,
реформування освіти.

Опубліковано у Сторінки історії №53. Додати до закладок постійне посилання.