Оксана Ворон, Олена Ворон ПРОБЛЕМА РЕСТИТУЦІЇ КУЛЬТОВИХ БУДІВЕЛЬ ТА МАЙНА РИМО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ В НЕЗАЛЕЖНІЙ УКРАЇНІ

DOI: 10.20535/2307-5244.53.2021.248571

Рівненський державний гуманітарний університет

У статті досліджується проблема повернення Римо-католицькій цер-
кві культових будівель і майна в Україні, незаконно відчужених за наказами
радянської влади. Визначено шляхи та механізми реституції. Окреслено ос-
новні результати та проблеми, пов’язані з її проведенням. Підкреслюєть-
ся важливість вирішення цієї проблеми для гармонізації міжконфесійних і
державно-церковних відносин.
Ключові слова: Римо-католицька церква, реституція, культова будівля,
майно, державно-церковні відносини.

Опубліковано у Сторінки історії №53. Додати до закладок постійне посилання.