В. Курбан, Н. Джафаров, А. Асланлі Відносини між Туреччиною і СРСР в епоху правління президента Тургута Озала

DOI: 10.20535/2307-5244.53.2021.248561

Університет Еге

Азербайджанський державний економічний університет (UNEC)

Академія Державного митного комітету Азербайджанської Республіки

Відносини між Туреччиною і СРСР в епоху правління президента Тургу-
та Озала є останнім етапом взаємодії між двома країнами (1923–1991 рр.). У її розвитку в 1983–1991 рр. особливе місце посідає історичне тло, ство-
рене російсько-турецькими відносинами, які почали формуватися з XV ст.,
і турецько-радянськими відносинами в ХХ ст. У період правління Т. Озала
(1983–1991 рр.) міжнародною обстановкою, в якій взаємодіяли Туреччина й
СРСР, була система холодної війни (1945–1991 рр.), головною особливістю
котрої була конфронтація між Західним і Східним блоками в ідеологічних,
політичних, військових та економічних напрямах.
Відносини між Туреччиною і СРСР загалом також значною мірою ви-
значалися багатоплановою боротьбою між Західним і Східним блоками
та їхнім курсом. Коли конфлікт пом’якшав, це поліпшило відносини між
Туреччиною та СРСР, але коли він загострився, це негативно вплинуло на
відносини між цими країнами. Справді, ситуація позначилася на курсі від-
носин між Туреччиною і СРСР у період президентства Т. Озала. Пом’як-
шення і навіть співпраця набрали обертів, коли Генеральним секретарем
Комуністичної партії СРСР став Михайло Горбачов. Спроби М. Горбачо-
ва реформувати радянську систему у відносно ліберальному напрямку та
його зовнішньополітичні підходи започаткували трансформацію відносин
із Західним блоком від конкуренції до співпраці.
Міжнародна система в період головування Т. Озала, динаміка взаємин,
внутрішня динаміка обох країн та їхній вплив на зовнішню політику зумо-
вили необхідність розвитку багатопланових відносин і забезпечення співпраці
між Туреччиною і СРСР.
У цій статті дається оцінка відносин між Туреччиною і СРСР у період
правління Т. Озала через теоретичні та практичні виміри, засновані на під-
ході ліберальної теорії в міжнародних відносинах.
Ключові слова: Турецько-радянські відносини, російсько-турецькі
відносини, Туреччина, СРСР, Т. Озал, М. Горбачов.

Опубліковано у Сторінки історії №53. Додати до закладок постійне посилання.