І. І. Стамбол ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ НОВІТНЬОЇ ПОЛЬСЬКОЇ БІОГРАФІСТИКИ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ВИДАННЯ «POLISH BIOGRAPHICAL STUDIES»)

DOI: 10.20535/2307-5244.52.2021.236170

Київський університет імені Бориса Грінченка

Визначено основні тенденції розвитку біографічних досліджень у Поль-
щі на початку ХХІ ст. За основу взято публікації наукового журналу «Polish
Biographical Studies», що виходить у Щецині з 2015 р. при Центрі біогра-
фічних досліджень. Серед проблем, які порушують польські науковці, найпо-
мітнішими є біографії комуністичних функціонерів, військових та науковців
різних галузей. Окрім того, дослідження стосуються постколоніального
наративу в біографічних текстах і гендерних питань.

Ключові слова: біографістика, науковці, політичні діячі, польська гума-
нітаристика, «Polish Biographical Studies», ХХІ ст.

Опубліковано у Сторінки Історії №52. Додати до закладок постійне посилання.