І. С. Зуляк, А. Б. Кліш Суспільно-політичні орієнтації вищого римо-католицького духовенства в Галичині на початку ХХ ст.

DOI: 10.20535/2307-5244.52.2021.236155

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

У статті досліджено суспільно-політичні орієнтації вищого римо-ка-
толицького духовенства в Галичині на початку ХХ ст. З’ясовано, що в ок-
реслений час відбулися значні соціальні потрясіння: придушення робітничих
демонстрацій у Львові, селянські страйки 1902 р. тощо. Церква не могла
залишитисm осторонь зазначених подій. Проаналізовано ідею утворення
представниками духовенства і світської інтелігенції католицької організа-
ції, яка б посилила роль Римо-Католицької Церкви в суспільстві.

Ключові слова: Галичина, Римо-Католицька Церква, вище духовенство,
християнська демократія, суспільно-християнський рух.

Опубліковано у Сторінки Історії №52. Додати до закладок постійне посилання.