І. М. Кoросташова ГЕНДЕРНЕ ЗАКОНОДАВСТВО В УКРАЇНІ (1917–1919 Р.Р.) — ШЛЯХ ДО «ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА»: ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ

DOI: 10.20535/2307-5244.52.2021.236160

Університет митної справи та фінансів (Дніпро, Україна)

Статтю присвячено емансипації жінок та впровадженню гендерного
законодавства в Україні в 1917–1919 рр. Автор дослідила гендерну ситуа-
цію, що передувала законодавчому закріпленню рівності жінок і чоловіків
в Україні та провела історико-правовий аналіз норм гендерного законодав-
ства, впроваджених на початковому етапі його формування в Росії та в
Україні. Розкрито особливості законодавчого закріплення рівності жінок
і чоловіків в Україні та фактори, що вплинули на гендерну ситуацію, фор-
мування і розвиток гендерного законодавства в Україні на початку ХХ ст.

Ключові слова: емансипація жінок, гендерне законодавство, верховенство права, гендерна рівність, права жінок, правове регулювання, дискримінація, юридичне закріплення.

Опубліковано у Сторінки Історії №52. Додати до закладок постійне посилання.