С. В. Палієнко ДИСКУСІЯ ЩОДО ПРОФЕСІЙНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ АРХЕОЛОГА

DOI: 10.20535/2307-5244.52.2021.236169

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

У статті йдеться про те, як археологи на пострадянському просторі
сприймають власну професійну ідентичність, порівнюються результати,
які отримав автор унаслідок опитування співробітників центральних ар-
хеологічних установ колишнього СРСР, з даними Ю. С. Буйських, що ґрун-
туються на відповідях археологів з України.

Ключові слова: антропологія науки, археологічне співтовариство, професійна ідентичність, радянська археологія, субкультура професії.

Опубліковано у Сторінки Історії №52. Додати до закладок постійне посилання.