О. М. Жам ДІЯЛЬНІСТЬ ПЕРЕЯСЛАВСЬКОГО ЗЕМСЬКОГО СКЛАДУ ЗЕМЛЕРОБСЬКИХ ЗНАРЯДЬ І МАШИН У 1892–1915 РР. (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ПОСТАНОВ І ЗВІТІВ ПЕРЕЯСЛАВСЬКИХ ЗЕМСЬКИХ ЗБОРІВ)

DOI: 10.20535/2307-5244.52.2021.236154

Національний історико-етнографічний заповідник «Переяслав»

На основі матеріалів постанов і звітів Переяславських повітових земських
зборів, Переяславської земської Управи та інших джерел проаналізовано іс-
торію створення Переяславського земського складу землеробських знарядь і
машин та його діяльність у 1892–1917 рр. Охарактеризовано асортимент
сільськогосподарського реманенту складу, основні напрямки та механізми його
реалізації. Відзначено, що заходи переяславського земства щодо забезпечення
населення сільськогосподарським реманентом сприяли підвищенню технічної
бази місцевого сільського господарства, покращенню агрокультури в регіоні.

Ключові слова: Переяслав, склад землеробських знарядь і машин, земство, кредитування, фінансування.

Опубліковано у Сторінки Історії №52. Додати до закладок постійне посилання.