О. В. Степанова ВІЙСЬКОВОПОЛОНЕНІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЦУКРОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ГУБ. В РОКИ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

DOI: 10.20535/2307-5244.52.2021.236159

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя

Статтю присвячено аналізові проблеми використання праці військово-
полонених у цукровій промисловості Чернігівської губ. в період від початку
Першої світової війни до Жовтневого перевороту. На основі архівних дже-
рел проаналізовано стан промисловості та визначено фактори появи в ній
негативних тенденцій. Особливу увагу приділено розгляду законодавства,
що регулювало правове становище та умови утримання військовополонених.

Ключові слова: військовополонений, Перша світова війна, цукрова промисловість, Чернігівська губ., економічна криза.

Опубліковано у Сторінки Історії №52. Додати до закладок постійне посилання.