О. Б. Комарніцький ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТУДЕНТІВ КИЇВСЬКИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ НАВЧАЛЬНИМИ ПРИМІЩЕННЯМИ І ГУРТОЖИТКАМИ (1930-ТІ РР.)

DOI: 10.20535/2307-5244.52.2021.236165

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

У статті автор, проаналізувавши наявну літературу і джерела, дово-
дить, що в київських педагогічних навчальних закладах у 1930-х рр. відчувалася нестача навчальних площ і гуртожитків. Зазначається, що становищеполіпшилося лише у середині 1930-х рр., коли розпочалося капітальне будів-
ництво гуртожитків. Ідеться також про те, що в закладах не дотриму-
валися санітарно-гігієнічних нормативів щодо житлової площі, мали місце
прояви антисанітарії, труднощі з освітленням і опаленням.

Ключові слова: студенти, Київ, інститут, технікум, приміщення, гуртожиток.

Опубліковано у Сторінки Історії №52. Додати до закладок постійне посилання.