О. А. Пивоваренко ДІЯЛЬНІСТЬ ПОЛТАВСЬКОГО ВЕГЕТАРІАНСЬКОГО ТОВАРИСТВА НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.

DOI: 10.20535/2307-5244.52.2021.236156

Національний університет харчових технологій

У статті вперше висвітлено передумови й процес заснування Полтав-
ського вегетаріанського товариства, етапи його функціонування і розви-
ток протягом досліджуваного періоду. Визначено його кількісний склад та
ідентифіковано основних діячів. З’ясовані основні напрямки діяльності та
дана їх оцінка. Проаналізовано позитивні й негативні фактори, що безпо-
середньо впливали на його функціонування.

Ключові слова: Полтава, вегетаріанське товариство, їдальня, обід, анке-
та, О. О. Волкенштейн, М. С. Дудченко.

Опубліковано у Сторінки Історії №52. Додати до закладок постійне посилання.