Н. М. Левицька, О. О. Коцюбанська УКРАЇНСЬКЕ КОБЗАРСТВО ЯК СПЕЦИФІЧНИЙ ФАКТОР НАЦІОНАЛЬНОГО СПРОТИВУ

DOI: 10.20535/2307-5244.52.2021.236151

Національний університет харчових технологій (Київ, Україна)

Досліджено і проаналізовано інститут кобзарства на українських землях
XVIII — першої половини ХХ ст. як духовно-культурний феномен, що став
виявом національно-культурного відродження українського народу. Розкрито
організаційно-адміністративні та творчо-мистецькі аспекти становлення,
розвитку й діяльності українського кобзарства. Доведено, що кобзарство
виступає як культурне явище, що віддзеркалює специфіку окремих етапів
історії українського народу. Наведено й охарактеризовано зразки творчої
та культурно-громадської діяльності найвідоміших кобзарів.

Ключові слова: кобзар, історична пам’ять, національно-культурне від-
родження, співак, бандурист.

Опубліковано у Сторінки Історії №52. Додати до закладок постійне посилання.