М. Г. Казьмирчук ДОСЛІДЖЕННЯ МАЄТКОВОЇ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ У РАДЯНСЬКИЙ ПЕРІОД

DOI: 10.20535/2307-5244.52.2021.236166

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Метою статті є вивчення радянського періоду дослідження маєтків на
українських землях як культурно-історичного феномену, створення деталь-
ної періодизації, визначення особливостей, притаманних кожному етапу.
Методологія дослідження ґрунтується на загальнонаукових та спеціаль-
них історичних методах. Зокрема, використано такі базові принципи: іс-
торизм, об’єктивність, всебічність, а також загальні історичні методи:
проблемно-хронологічний, порівняльний, ретроспективний тощо, спеціальні
методи історіографічного аналізу та синтезу. Накопичення великого фак-
тичного матеріалу в радянський період сприяло глибшій розробці питань,
пов’язаних з тією або іншою стороною маєткового життя. Незважаючи
на ідеологічний тиск, дослідження маєткової культури України майже не
припинялося, тому вивчення цієї проблеми за радянських часів поділяєть-
ся на чотири етапи.

Ключові слова: маєток, садиба, маєткова культура України, дослідження,
історіографія, радянський період.

Опубліковано у Сторінки Історії №52. Додати до закладок постійне посилання.