А. І. Чуткий ГРЕКИ В КИЇВСЬКОМУ КОМЕРЦІЙНОМУ ІНСТИТУТІ: ДОСЛІДЖЕННЯ БІОГРАФІЙ СТУДЕНТСЬКОГО ПЕРІОДУ ТА СПРОБИ САМООРГАНІЗАЦІЇ

DOI: 10.20535/2307-5244.52.2021.236157

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Дослідження побудоване в рамках вивчення студентства Київського
комерційного інституту, оскілки його архів становить цінне джерело вивчення українського суспільства початку XX ст. Це обумовлено особливим
демократизмом цього вишу в політиці щодо викладацьких кадрів і студент-
ства, зокрема першістю в доступі до вищої освіти представників одразу
обох статей, фактичній нівеляції станових та етно-конфесійних обме-
жень для абітурієнтів тощо. Як результат — його студентство являло
концентрований зріз цілого суспільства українських земель, що перебували
в складі Російської імперії.
У цій розвідці досліджуються документи з архіву Київського комерцій-
ного інституту, що пов’язані з навчанням у ньому греків та справою за-
снування ними Еллінського (грецького) земляцтва.

Ключові слова: історія України початку XX ст., грецька діаспора, національні меншини, персоналістика, студентські організації.

Опубліковано у Сторінки Історії №52. Додати до закладок постійне посилання.