А. І. Харук, І. Я. Соляр ЗАПОЗИЧЕННЯ ІНОЗЕМНОГО ДОСВІДУ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ АВІАМОТОРНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ В 1910-Х — 1930-Х РР.

DOI: 10.20535/2307-5244.52.2021.236162

Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного

Інститут українознавства імені Івана Крип’якевича Національної академії наук України

У статті досліджується розвиток авіамоторної промисловості Укра-
їни в 1910-ті — 1930-ті рр. під кутом впровадження у виробництво нових
моделей двигунів. Доведено, що вирішальну роль для становлення і розвит-
ку галузі і указаний період відіграло запозичення іноземного досвіду. Відбу-
валося воно у двох формах: безліцензійного копіювання зарубіжних зразків
або ж купівлі ліцензії на той чи інший тип двигуна.

Ключові слова: авіаційний двигун, авіамоторна промисловість, завод
№ 29, Запоріжжя, військово-промисловий комплекс.

Опубліковано у Сторінки Історії №52. Додати до закладок постійне посилання.