А. І. Кудряченко ПІВДЕННИЙ ТІРОЛЬ — ІСТОРИЧНИЙ ШЛЯХ ДО АВТОНОМІЇ

DOI: 10.20535/2307-5244.52.2021.236236

Державна установа «Інститут всесвітньої історії Національної академії наук України»

У статті досліджено історичний шлях становлення та політико-пра-
вові засади функціонування автономії Південного Тіролю, якої на тлі розв’я-
зання міжнаціональних суперечностей, набув цей регіон Республіки Італія
у післявоєнний період, з’ясовуються тривалі складнощі на цьому шляху, а
також роль міжнародного впливу та особливості запровадження сучасного
статусу й успішний розвиток та управління цього автономного краю. На
підставі аналізу складових функціонування «розширеної автономії», автор
концептуалізує положення щодо можливостей використання в інших дер-
жавах системи заходів різного рівня стосовно врегулювання міжетнічних
конфліктів у прикордонні сусідніх країн і певних елементів даного досвіду
розв’язання міжнаціональних протиріч.

Ключові слова: Австрія, Італія, Південний Тіроль, ландтаг, «розширена автономія», єврорегіон, міжетнічний конфлікт, топоніми, мова навчання.

Опубліковано у Сторінки Історії №52. Додати до закладок постійне посилання.