Архів за: March 2021

Н. Г. Стоколос, Р. М. Шеретюк БОТАНІЧНІ САДИ РИМО-КАТОЛИЦЬКОГО ОРДЕНУ ПІАРІВ ЯК СКЛАДОВА КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКОГО ПРОСТОРУ ВОЛИНІ (ХVІІІ — ПЕРША ТРЕТИНА ХІХ СТ.)

DOI: 10.20535/2307-5244.51.2020.220175 Національний університет «Острозька академія» Рівненський державний гуманітарний університет У статті досліджено обставини екзистенції шкільних ботанічних садів римо-католицького ордену піарів, що функціонували на Волині у ХVІІІ — пер- шій третині ХІХ ст. З’ясовано, що вони заклали підвалини до становлення … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №51 | Comments Off on Н. Г. Стоколос, Р. М. Шеретюк БОТАНІЧНІ САДИ РИМО-КАТОЛИЦЬКОГО ОРДЕНУ ПІАРІВ ЯК СКЛАДОВА КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКОГО ПРОСТОРУ ВОЛИНІ (ХVІІІ — ПЕРША ТРЕТИНА ХІХ СТ.)

Л. І. Виногродська, І. Д. Потєхіна, Ю. В. Долженко ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ПРОСТОРОВОЇ Й АНТРОПОЛОГІЧНОЇ СТРУКТУРИ ДАВНЬОЇ ВІННИЦІ ЗА АРХЕОЛОГІЧНИМИ (ХІІІ–ХVІ ст.) Й АНТРОПОЛОГІЧНИМИ (КІНЕЦЬ XVIII–XIX ст.) МАТЕРІАЛАМИ

DOI: 10.20535/2307-5244.51.2020.220174 Інститут археології Національної академії наук України Посилення інтересу вітчизняної науки до вивчення урбанізації україн- ських міст у литовсько-польський період, їхніх регіональних ознак та ролі замків у розвитку соціально-просторової структури міста спонукає ви- вчати матеріальну культуру історичних міст, зокрема … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №51 | Comments Off on Л. І. Виногродська, І. Д. Потєхіна, Ю. В. Долженко ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ПРОСТОРОВОЇ Й АНТРОПОЛОГІЧНОЇ СТРУКТУРИ ДАВНЬОЇ ВІННИЦІ ЗА АРХЕОЛОГІЧНИМИ (ХІІІ–ХVІ ст.) Й АНТРОПОЛОГІЧНИМИ (КІНЕЦЬ XVIII–XIX ст.) МАТЕРІАЛАМИ

В. О. Щербак РОЛЬ КОЗАЦТВА У СТАНОВЛЕННІ ЕТНІЧНОЇ СВІДОМОСТІ УКРАЇНЦІВ (ДРУГА ПОЛОВИНА XVI — СЕРЕДИНА XVII СТ.)

DOI: 10.20535/2307-5244.51.2020.220173 Київський університет імені Бориса Грінченка У статті висвітлюється роль козацтва в поступі етнічної свідомості під час культурно-освітнього піднесення другої половини XVI — середини XVII ст. Зазначається, що зміни панівних стереотипів поведінки українців, їх світоглядних засад зумовлювалися поширенням ренесансно-гуманістичного … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №51 | Позначки: , , , , | Comments Off on В. О. Щербак РОЛЬ КОЗАЦТВА У СТАНОВЛЕННІ ЕТНІЧНОЇ СВІДОМОСТІ УКРАЇНЦІВ (ДРУГА ПОЛОВИНА XVI — СЕРЕДИНА XVII СТ.)