O. O. Ніколаєнко СТАНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ ОХОРОНИ МАТЕРИНСТВА Й ДИТИНСТВА НА ХАРКІВЩИНІ НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.

DOI: 10.20535/2307-5244.51.2020.220178

Харківський національний педагогічний університет
імені Г. С. Сковороди

В статті розглядається роль громадських активістів та лікарів у по-
доланні високої дитячої смертності — однієї з гострих суспільних проблем
Російської імперії на початку ХХ ст. Показано діяльність філій «Спілки бо-
ротьби з дитячою смертністю», які створювалиcя у великих містах. Яскра-
вим прикладом охорони материнства та дитинства на Харківщині стала
заснована при «Спілці» організація «Крапля молока», що надавала стерилі-
зоване молоко немовлятам, вживала заходи по догляду за здоров’ям дити-
ни, ввела систему регулярних консультацій і проводила активну агітаційну
роботу. Після утвердження влади більшовиків в Україні у 1920-х рр. було
створено систему охорони материнства й дитинства, яка ґрунтувалася на
державній підтримці ініціатив педіатрів і громадськості, що були в осно-
ві діяльності «Краплі молока» і виявились ефективними на початку ХХ ст.

Ключові слова: історія охорони материнства й дитинства, «Крапля молока», Харків, материнство.

Опубліковано у Сторінки Історії №51. Додати до закладок постійне посилання.