І. О. Шандра ПРЕДСТАВНИЦТВО ІНТЕРЕСІВ АГРАРНОГО КАПІТАЛУ В РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ — ПОЧАТОК ХХ СТ.)

DOI: 10.20535/2307-5244.51.2020.220177

Харківська державна академія культури

Стрімкий розвиток економіки пореформеної Російської імперії викликав
появу нового суспільного явища — представництва економічних інтересів
у формі різнорідних об’єднань підприємців. Активністю відзначалися чис-
ленні торгово-промислові організації, річний бюджет яких сягав мільйона
рублів. Значно скромніший вигляд мали представники аграрного капіталу.
Тим не менше, численні сільськогосподарські товариства, «з’їздівські» та
«палатівські» спілки в сукупності становили окрему структуру представ-
ництва інтересів сільських господарів.

Ключові слова: представницька організація підприємців, Сільськогосподарська Рада, сільськогосподарське товариство, З’їзд представників
біржової торгівлі й сільського господарства, Всеросійська сільськогоспо-
дарська палата.

Опубліковано у Сторінки Історії №51. Додати до закладок постійне посилання.