І. А. Кравченко «ЯКИЙ МУЗЕЙ ПОТРІБЕН КИЄВУ?» (ДИСКУСІЇ НАВКОЛО КОНЦЕПЦІЇ СТВОРЕННЯ ПЕРШОГО ПУБЛІЧНОГО МУЗЕЮ М. КИЄВА)

DOI: 10.20535/2307-5244.51.2020.220182

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Статтю присвячено дискусіям навколо концепції створення Київського
Художньо-промислового і Наукового музею кінця ХІХ — початку ХХ ст. На
основі аналізу опублікованих і неопублікованих джерел висвітлюються по-
гляди представників київської громадськості на те, яким має бути міський
музей Києва. Досліджується питання, як ці погляди вплинули на формуван-
ня остаточної концепції його створення. Згадуються особи, які відіграли
особливу роль у створенні цього музею.

Ключові слова: Київський Художньо-промисловий і Науковий музей,
Київське товариство старожитностей і мистецтв, А. В. Прахов, Б. І. Ханен-
ко, В. П. Горленко, О. М. Лазаревський.

Опубліковано у Сторінки Історії №51. Додати до закладок постійне посилання.