Ю. В. Телячий, В. Р. Адамський, Б. С. Крищук РОЗВИТОК ОСВІТНЬОЇ СПРАВИ В КОНТЕКСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА «ПРОСВІТА» НА ПОДІЛЛІ (ПОЧАТОК ХХ СТ.)

DOI: 10.20535/2307-5244.51.2020.220179

Державна служба якості освіти України

Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія

У статті аналізується культурно-просвітницька діяльність това-
риств «Просвіта» на Поділлі на початку ХХ ст. Доведено, що товари-
ства «Просвіти» мали суттєвий вплив на українізацію суспільного та
освітнього життя краю, яка проявлялася у читанні рефератів та прове-
денні лекцій, у вимогах просвітян щодо здійснення навчального процесу в
освітніх закладах українською мовою, введенні у навчальний процес украї-
нознавчих дисциплін, перекладі Святого письма українською мовою, а та-
кож у співпраці з місцевою українською демократичною владою в контексті українізації державної та суспільної діяльності. Продемонстровано,
що товариства «Просвіта» прагнули залучити до своєї педагогічної та
культурно-просвітницької діяльності якнайбільше вчителів, покладаючи
на них провідну роль у формуванні національної свідомості. Показано, що
просвітницькі осередки значну увагу приділяли ліквідації неписьменності
шляхом не лише організації стаціонарних освітніх закладів, а й створен-
ня недільних і вечірніх шкіл, курсів для дорослих та інших форм боротьби
з неписьменністю. Закцентовано, що товариства «Просвіта» відіграли
важливу роль у становленні та розвитку освітніх закладів на Поділлі, зо-
крема у відкритті дошкільних виховних інституцій, створенні нижчих та
вищих початкових шкіл, гімназій, проведенні курсів українознавства, кур-
сів для дорослих, професійних курсів, заснуванні Кам’янець-Подільського
державного українського університету.

Ключові слова: товариство «Просвіта», Поділля, система освіти, укра-
їнізація, громадські діячі.

Опубліковано у Сторінки Історії №51. Додати до закладок постійне посилання.