Т. Ю. Гранчак КОНСТРУЮВАННЯ ІСТОРИЧНОЇ ПАМ’ЯТІ В БІБЛІОТЕКАХ НЕПІДКОНТРОЛЬНИХ ТЕРИТОРІЙ ДОНБАСУ ЯК ТЕХНОЛОГІЯ ТРАНСФОРМАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ

DOI: 10.20535/2307-5244.51.2020.220188

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Статтю присвячено виявленню ключових смислових акцентів концеп-
ту історичної пам’яті, яку конструюють бібліотеки тимчасово непідкон-
трольних Україні територій Донбасу, котрі віддзеркалюють визначену на
цих територіях на офіційному рівні політику пам’яті. Окреслено можливі
напрями трансформації колективної пам’яті й регіональної ідентичності
населення цих територій. Розкрито ключові акценти смислового концеп-
ту історичної пам’яті, яку конструюють провідні бібліотеки тимчасо-
во непідконтрольних Україні територій Донбасу (ОРДЛО) в умовах ро-
сійсько-українського протистояння. Визначено, що поряд із краєзнавчим
соціокультурний дискурс цих бібліотек складається з радянського, росій-
ського, проявів імперського, православного та антиукраїнського дискур-
сів, з одного боку, а з іншого — порушуються теми «державотворення»
і «українсько-донбаська війна». Ці смисли доволі часто перетинаються
та змішуються, задаючи тренди трансформацій історичної пам’яті й
регіональної ідентичності в бік усвідомлення себе частиною єдиного ро-
сійського народу, забування спільної з Україною історії і пам’ятання «Ро-
сійської Батьківщини» як основи спільного з Росією майбутнього, що за-
кладає підґрунтя для внутрішньодержавних конфліктів усередині України
після реінтеграції цих територій.

Ключові слова: історична пам’ять, регіональна ідентичність, непідконтрольні території Донбасу, соціокультурний дискурс бібліотек.

Опубліковано у Сторінки Історії №51. Додати до закладок постійне посилання.