С. О. Костилєва РЕФОРМУВАННЯ МЕДІЙНОЇ СФЕРИ: НА ШЛЯХУ ДО РОЗДЕРЖАВЛЕННЯ ДРУКОВАНИХ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ НОВІТНЬОЇ УКРАЇНИ (1991–2013)

DOI: 10.20535/2307-5244.51.2020.220194

Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського

У статті висвітлено історичний період, який передував проведенню в
сучасній Україні роздержавлення друкованих засобів масової інформації
(1991–2013 рр.). Проаналізовано змістовне наповнення перших законодав-
чих проектів, стосовних роздержавлення, що їх готували як державні, так
і недержавні установи та організації, розглянуто сенси суспільних дискусій,
які точилися довкола цього. На підставі аналізу різних за типом історичних джерел доводиться, що в досліджуваний період в країні склалися всі
умови для законодавчих і політичних перетворень друкованих медіа: було
визначено й намічено найважливіші для вирішення питання, підготовлено
психологічне тло для сприйняття реформи з роздержавлення в колекти-
вах редакцій друкованих ЗМІ. Однак, попри створення певного підґрунтя
для успішної медійної реформи, реформування виявилося неприродньо дов-
гим, розтягнувшись більше, ніж на 20 років. Обґрунтовується висновок
про те, що хоча таку ситуацію традиційно пов’язують лише з нестачею
політичної волі у влади, пояснення, вочевидь, слід шукати в глибинній по-
вільній трансформації самого українського суспільства, причини якої по-
трібно системно досліджувати.

Ключові слова: роздержавлення, друковані ЗМІ, медіа-реформа, медіа- експерт, державна установа, громадська організація.

Опубліковано у Сторінки Історії №51. Додати до закладок постійне посилання.