Н. М. Петренко ВЧИТЕЛІ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ СУМЩИНИ 1920-Х — ПОЧАТКУ 1930-Х РР.: ПРОСОПОГРАФІЧНИЙ ПОРТРЕТ

DOI: 10.20535/2307-5244.51.2020.220181

Глухівський національний педагогічний університет ім. О. Довженка

Автор статті на основі наукової літератури та документів Держав-
ного архіву Сумської обл. створила просопографічний портрет учителя
початкової освіти дорослих на Сумщині 1920-х — початку 1930-х рр. До-
кументальною базою дослідження є офіційні папери, що допомагають ре-
презентувати пересічного вчителя на тлі соціальних, економічних і політич-
них процесів. Авторка провела дослідження, засновуючись на самостійно
розробленій анкеті, яка дала змогу зібрати й проаналізувати інформацію
з особових справ учителів, віднайдених у Державному архіві Сумської обл.
Завдяки цьому було опрацьовано понад 100 особових документів учителів
системи освіти для дорослих, узагальнено інформацію за різними критері-
ями, такими як стать, вік, рівень освіти, соціальне, економічне станови-
ще, політичні уподобання.

Ключові слова: вчитель, освіта дорослих, просопографія, просопогра-
фічний портрет.

Опубліковано у Сторінки Історії №51. Додати до закладок постійне посилання.