М. С. Вороніна, О. В. Лабур «ПІДВОДНЕ КАМІННЯ» БІЛЬШОВИЗАЦІЇ / РАДЯНІЗАЦІЇ ЖІНОЦТВА ОЛЕКСАНДРІВСЬКОГО ПОВІТУ (ЗАПОРІЖЖЯ) У 1900–1920-Х РР.

DOI: 10.20535/2307-5244.51.2020.220183

Харківський національний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди

Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського

Статтю присвячено вивченню гендерної ситуації, що склалася у 1900-
1920-х рр. на Запоріжжі. Використання теорій гендеру та ментальності
дало змогу виявити приховані й непередбачені перепони в процесах спочат-
ку більшовизації, а потім радянізації жіноцтва Олександрівського повіту.
Доведено, що історично сформовані гендеровані нормативи краю (не в ос-
танню чергу, з революційно-анархістськими перипетіями Гуляйполя) вплинули на його мляву «включеність» в інституційну логіку більшовицької/радянської гендерної політики.

Ключові слова: гендерно-ментальний контекст, Олександрівський повіт
(Запоріжжя), «радянський фемінізм», більшовизація/радянізація, гендерна
політика, «невидимі» жінки, автоматизми повсякденності, емансипаційні
практики, патріархат, фемінність/маскулінність, жіноча праця, революціо-
нерки, бунтарки, анархістки, більшовички, робітниці, селянки.

Опубліковано у Сторінки Історії №51. Додати до закладок постійне посилання.