Л. І. Виногродська, І. Д. Потєхіна, Ю. В. Долженко ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ПРОСТОРОВОЇ Й АНТРОПОЛОГІЧНОЇ СТРУКТУРИ ДАВНЬОЇ ВІННИЦІ ЗА АРХЕОЛОГІЧНИМИ (ХІІІ–ХVІ ст.) Й АНТРОПОЛОГІЧНИМИ (КІНЕЦЬ XVIII–XIX ст.) МАТЕРІАЛАМИ

DOI: 10.20535/2307-5244.51.2020.220174

Інститут археології Національної академії наук України

Посилення інтересу вітчизняної науки до вивчення урбанізації україн-
ських міст у литовсько-польський період, їхніх регіональних ознак та ролі
замків у розвитку соціально-просторової структури міста спонукає ви-
вчати матеріальну культуру історичних міст, зокрема Східного Поділля
ХІІІ–XVІ ст., прикордонної території на межі зі Степом. У даній статті
публікуються матеріали археологічних і антропологічних досліджень на
Замковій горі (Старе місто) у м. Вінниці — столиці Брацлавського воєвод-
ства з кінця ХVІ ст.


Ключові слова: Східне Поділля, історичне місто, матеріальна культура
ХІІІ–ХVІ ст., антропологічні матеріали кінець XVIII–XIX ст., урбанізація.

Опубліковано у Сторінки Історії №51. Додати до закладок постійне посилання.