Л. П. Лановюк ЕВОЛЮЦІЯ ОБРАЗУ СЕЛА В УКРАЇНСЬКІЙ ХУДОЖНІЙ ЛІТЕРАТУРІ

DOI: 10.20535/2307-5244.51.2020.220190

Національний університет біоресурсів і природокористування України

У статті розглядається трансформація образу українського села в лі-
тературній творчості митців ХХ — початку ХХІ ст. Природно, що тема
села була однією з поширених у творах українських письменників і поетів.
Образ села в українській художній літературі трансформувався та пе-
реосмислювався під впливом різноманітних чинників. Сьогодні розуміння
еволюції образу села має наблизити суспільство до усвідомлення історич-
но усталених місця й ролі села в історичному поступі українського народу.
Зазначимо, що характерні особливості літератури радянського періоду —
це політична заангажованість та ідеологічне нашарування в зображенні
села. У сучасних літераторів образ села постає як єдність ідеалістичної
ностальгії та ганебних рис буття сільського життя сьогодні.

Ключові слова: українське село, мистецький образ, література, заангажованість, ностальгія.

Опубліковано у Сторінки Історії №51. Додати до закладок постійне посилання.