Козак О. В. СОЦІАЛЬНА ІСТОРІЯ ПІВДЕННИХ ТА ЗАХІДНИХ СЛОВ’ЯН (1991–2000-НІ РР.) В УКРАЇНСЬКІЙ НАВЧАЛЬНІЙ ЛІТЕРАТУРІ

DOI: 10.20535/2307-5244.51.2020.220192

Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна

У статті проаналізовано соціальні аспекти життя західно- й півден-
нослов’янських спільнот на шляху формування ринкової економіки та ста-
новлення демократії в дзеркалі навчальної літератури для вищих навчаль-
них закладів України. Встановлено, що, попри фрагментарність звернень
до соціальної історії, вони виявляються необхідними для розкриття дра-
матизму доби. Обґрунтовується теза, що інвазії у предметно-тематичне
коло соціальної історії досліджуваних спільнот мали як прикладний, так
і науковий характер.

Ключові слова: історіографія, підручники, сучасна історія, західні та південні слов’яни, Центрально-Східна Європа.

Опубліковано у Сторінки Історії №51. Додати до закладок постійне посилання.