В. К. Борисенко СТРАТЕГІЯ ІНТЕГРАЦІЇ ЕТНІЧНИХ ГРУП В УКРАЇНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО ЗА ЧАСІВ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ

DOI: 10.20535/2307-5244.51.2020.220191

Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Рильського НАН України

Україна, ставши на шлях демократичного розвитку та формування гро-
мадянського суспільства, дотримується міжнародних норм із забезпечення
вільного та повноцінного розвитку кожної особистості, незалежно від її
расового, етнічного, релігійного походження. Перебуваючи в складних полі-
тичних, економічних умовах держава дбає про всі верстви населення, забез-
печуючи їх національну ідентичність, самобутні риси культури та звичаїв
представників національних меншин і етнічних груп. Найважливішою про-
блемою є формування громадянського суспільства. Запорукою міжетнічної
злагоди в країні є рівноправна інтеграція етнічних груп до українського суспільства. Розвиток міжкультурного діалогу на основі доброзичливості й
поваги до всіх громадян, незалежно від національності, сприятиме взаємо-
розумінню, взаємозбагаченню й розквіту розмаїття культурних традицій.

Ключові слова: українці, інтеграція, ідентичність, етнічна група, національна меншина, демократія, громадянське суспільство.

Опубліковано у Сторінки Історії №51. Додати до закладок постійне посилання.