Н. В. Семергей УКРАЇНСЬКЕ НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЕ ВІДРОДЖЕННЯ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ — ПЕРШОЇ ТРЕТИНИ ХХ СТ.: КОНЦЕПЦІЯ, МЕТОДОЛОГІЯ І МЕТОДИКА ІСТОРІОГРАФІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

DOI: 10.20535/2307-5244.50.2020.210158

Українська медична стоматологічна академія

У статті запропоновано та обґрунтовано науковий інструментарій історіографічного дослідження українського національно-культурного відродження другої половини ХІХ — першої третини ХХ ст. Представлено концепцію дослідження, зміст якої становлять ключові наукові положення щодо розуміння історіографії порушеної теми. Висвітлено методологію її студіювання, анонсовано застосування сукупності методологічних підходів та принципів, наголошено на пріоритетності цивілізаційної історіографічної парадигми. З’ясовано зміст теоретичних засад сучасного історіографічного методу. Окреслено методику й науково-організаційні засади історіографічного дискурсу.

Ключові слова: історіографія, українське національно-культурне відродження, науково-дослідницький інструментарій, концепція, методологія, теорія, методика, історіографічний метод.

Опубліковано у Сторінки Історії №50. Додати до закладок постійне посилання.