І. І. Бегей, А. І. Харук, М. В. Романюк УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВЗАЄМИНИ У ПРАЦЯХ ЮЛІАНА БАЧИНСЬКОГО

DOI: 10.20535/2307-5244.49.2019.189570

Львівський інститут Міжрегіональної академії управління персоналом

Національна академія сухопутних військ імені Петра Сагайдачного

Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України

У цій статті аналізуються погляди Ю. Бачинського на українсько-росій-
ські національні взаємини на межі ХІХ–ХХ ст., у роки української революції
та в перших півтора десятиліття перебування України в складі СРСР. Ав-
тори обґрунтовують думку про те, що, незважаючи на істотну відмінність
історично-політичних періодів і обставин, Ю. Бачинський у дослідженнях
найперше використовував методологічний інструментарій економічного
детермінізму, а потім уже — політичного, історично-правового.
Ключові слова: Україна, Росія, Московія, СРСР, Радянська Україна, Німеч-
чина, Юліан Бачинський.

Опубліковано у Сторінки історії №49. Додати до закладок постійне посилання.