І. Соляр, О. Красівський, О. Муравський ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКОГО ТОВАРИСТВА ЛІГИ НАЦІЙ У 1922–1924 РР.

DOI: 10.20535/2307-5244.49.2019.189557

Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України

Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного

Національна академія державного управління при Президентові України

Західноукраїнське товариство Ліги Націй (ЗУТЛН) — одна з провідних
еміграційних організаційних структур західноукраїнських політичних дія-
чів, створених з метою розширити вплив на міжнародному рівні екзильно-
го уряду ЗУНР для вирішення проблеми державного статусу Східної Га-
личини. Проаналізовано дипломатичну діяльність ЗУТЛН з ініціативи емі-
грантського уряду Західноукраїнської Народної Республіки (ЗУНР) на по-
чатку 1920-х р. У статті вперше в українській історіографії розглянуто реакцію галицького політикуму на підсумкові ухвали Ліонської конференції
(1924) та діяльність українських представників на міжнародному форумі.
Перспективний напрям подальших досліджень — аналіз відносин ЗУТЛН із
УНТП, іншими політичними партіями Галичини та екзильним урядом ЗУНР.
Ключові слова: Західноукраїнське товариство Ліги Націй, Союз Това-
риств Ліги Націй, дипломатія, Західноукраїнська Народна Республіка, емі-
граційний уряд, Ліонська конференція, Східна Галичина, Польська держава.

Опубліковано у Сторінки історії №49. Додати до закладок постійне посилання.