Я. П. Городняк ПУБЛІКАЦІЇ ПРО ГОЛОДОМОР НА СТОРІНКАХ ГАЗЕТИ «СВОБОДА» У 1932 Р. ЯК ДЖЕРЕЛО ІНФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ

DOI: 10.20535/2307-5244.49.2019.189536

Національний університет біоресурсів і природокористування України

У статті проаналізовано публікації в газеті «Свобода» за 1932 р., у яких
віддзеркалено події в Радянській Україні. Зіставлено видані за Сталіна за-
кони, спрямовані на знищення украінського селянства, з повідомленнями про
них у пресі. Показано, що завдяки активній діяльності української діаспори
та публікаціям у пресі не вдалося замовчити й приховати від світової гро-
мадськості відомості про трагічні події в Україні.
Ключові слова: українська діаспора, Голодомор, геноцид, газета «Сво-
бода», Закон про п’ять колосків, режим паспортизації.

Опубліковано у Сторінки історії №49. Додати до закладок постійне посилання.